leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Hastanemiz binasý 1990 yýlýna kadar Çukurova üniversitesi Týp fakültesi tarafýndan kullanýlmýþtýr.
1990 yýlýnda Týp fakültesinin Balcalý'daki kendi binasýna taþýnmasýnýn ardýndan, Saðlýk Bakanlýðý'nýn 30 Ekim 1990 tarihindeki onayý ile Adana Numune eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yapýlmýþ ve iptal edilmiþ, En son 10.11.1995 ve 25297 sayýlý Bakanlýk onayý ile Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi olmuþtur.
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ADANA NUMUNE VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOKİ

Bu firmaya ait kayıtlar 67160. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...