leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

TAÞKÖPRÜ Seyhan Nehri üzerinde, Adana þehir merkezinde, Batý (Seyhan) ve doðu (Yüreðir) yakalarýný birleþtiren, tarihi köprü.Bir Roma dönemi eseridir. Seyhan Nehri üzerinde bulunan Taþköprü'nün, M.S. 384'de Mimar Auxentus tarafýndan yaptýrýldýðý belirtiliyor. Batý ucunda Sabancý Merkez Camii, doðu ucunda ise HiltonSA oteli bulunmaktadýr. Aslý 21 gözlü olan köprü, Seyhan Nehri'nin ýslahý sýrasýnda 7 gözünün toprak altýnda kalmasýyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. Osmanlý döneminde birkaç kez onarýlan Taþköprü, günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir.2006 yýlý baþýnda restorasyon çalýþmalarýna baþlanmýþ ve 2007 baþlarýnda çalýþma sona ermiþtir. Aslýndan farklý bir þekilde restore edilmiþtir. Çalýþma sonrasý köprü, araç trafiðine kapatýlmýþ ve sadece yayalarýn hizmetine sunulmuþtur.
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ADANA TAŞ KÖPRÜ

Bu firmaya ait kayıtlar 23376. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...