leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurumsal Giriş

Eskişehir
fx
English
BADEL YAPI
Bu firmaya ait kayıtlar 15808. kez ziyaret edilmektedir.
Merkez
Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. Köprülü Sok. Kanatlı Apt. No:7 K:4 D:8 Türkiye/Eskişehir/BEYLİKOVA
Tel
: +90 (222) 231 01 44
Fax
: +90 (222) 231 01 45
Mail
: bilgi@badelyapi.com
www.badelyapi.com
 · Sanal Tur --
Paylaşalım
En Yakın Gezi Mekanları

... Yükleniyor ...
En Yakın Tarihi Mekanlar

... Yükleniyor ...
En Yakın Kültürel & Etkinlik Mekanları

... Yükleniyor ...
En Yakın Alışveriş Mekanları

... Yükleniyor ...
En Yakın Yeme İçme Mekanları

... Yükleniyor ...
Şehir Panoramaları

... Yükleniyor ...
Bölge Turizm Haritası
Araç Kiralama
Duyurular

... Yükleniyor ...
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
Anı Paylaş
Hakkımızda
Merkezi Eskiþehir' de bulunan Badel Yapý 2006 yýlýnda kurulmuþtur. Oluþturduðu profesyonel teknik kadrosu ile kurulduðu günden bu yana kendi edindiði arsalar üzerinde çaðdaþ, modern ve güvenilir projelerle üretimlerine aralýksýz olarak devam etmektedir. Vizyonumuz: Temeli insana ve doðaya saygý olan, bireyin doðallýðýyla baðýný koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasýný saðlamak ve bu sayede Yaþam Mimarlýðý felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluþturacaðýmýzý gözden kaçýrmadan yaþam pratiðine aktarmak. Planlanan zamanda, planlanan bütçe ve kalitede, nitelikli yapýlar inþa etmek için •Modern yapým tekniklerini kullanmak •Firma personelinin, tedarikçilerin ve müþterilerin katýlýmýný, paylaþýmýný ve memnuniyetini saðlayarak firma kültürü oluþturmak •Her türlü kirliliði en aza indirgeyerek çevreye saygýlý olmak •Kalite yönetim sistemi ve süreçlerin uygulanmasýnda sürekli geliþim ve iyileþme için, tüm personelin süreçlere katýlýmýný saðlamak, kriterlerini temel ilke olarak benimsemiþ ve bu kriterleri kalite politikasý olarak belirlemiþtir. Misyonumuz: Ýnsanýn ilk çaðlardan beri süregelen yuva ihtiyacýný, ona doðal ve modern olanaklarla çevrelenmiþ olarak sunmak. Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle baðýný eksiksiz kurarak, doðal yuva ihtiyacýný saðlam bir zemine oturtmak. Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akýllý kullanýmýyla insaný geleceðe taþýmak ve böylelikle yüceltmek. Gelecek kuþaklarýn doðayý korumayý öðrenecek ve öðretecek bireyler olarak yetiþmesini saðlamak.
Konum Haritası

Yükleniyor !..

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
badel-yap-,-in-aat-firmas-,-yap-market,-konut,Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi