leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

BEÞTEPELER PARKI

 Þehir seviyesinden 110 metre yükseklikte 200 bin m2 geniþliðindeki Beþtepeler Parký, 2001 yýlýnda yapýlan yeni düzenlemeler ile sosyal, kültürel ve sportif bir cazibe merkezi haline getirildi.

 Kayseri'nin unutulmaz belediye baþkanlarýndan merhum Mehmet Çalýk'ýn isminin verildiði parkta, piknik alanlarýnýn yanýsýra Kayseri Evi, Kýr Kahvesi, Döner Restaurant, açýkhava tiyatrosu, gölet, hayvanat bahçesi, kaykay pisti ve gözetleme kulesi gibi bölümler bulunuyor. Aydýnlatma ve sulama tertibatý baþtan aþaðý yenilenen parka ayrýca yürüyüþ yollarý, koþu parkuru, ücretsiz araç otoparklarý ve kamelyalar eklendi.  
 Beþtepeler Parký'nda ayrýca "Erciyes Ekspresi" adý verilen ve belediyenin kendi atölyesinde imal edilen tekerlekli bir mini tren de çocuklar için turlar düzenliyor. Yaklaþýk 2.5 trilyon lira harcanan park, açýldýðý tarihten buyana gerek hafta içi gerekse haftasonlarý vatandaþlarýn akýnýna uðruyor. Sýcak yaz günlerinde bir nebze olsun dinlenme fýrsatý arayan vatandaþlar için ideal bir mekan haline getirilen Beþtepeler Mehmet Çalýk Parký yeni haliyle büyük beðeni topladý. Yýlda ortalama 1.500.000 vatandaþýmýzýn ziyaret ettiði Beþtepeler Parký, Kayseri’nin en gözde mekanlarýndan biri olarak kabul ediliyor. Yýllardýr içine girmeye çekindikleri Beþtepeler Parký'nýn þimdi tam bir dinlenme ve huzur mekaný haline geldiðini ifade eden vatandaþlar, yapýlan çalýþmalarýn ne kadar yerinde olduðunu gösterilen ilginin ortaya çýkardýðýna dikkat çektiler.
                   
 Geleneksel Kayseri evlerinin mimarisinde inþa edilen iki katlý Kayseri Evi, vatandaþlarýn ziyaretine açýk tutuluyor. Tavan süslemeleri, merdivenleri, trabzanlarý, perdeleri ve yer döþemeleri gibi iç mimarisini oluþturan ögeleri ile insaný geçmiþe götüren Kayseri Evi, Beþtepeler Parký'nýn hemen giriþinde ziyaretçilerini bekliyor.

 Bir sýcak çay ya da soðuk bir kola içmek için gelmiþseniz eðer, Kýr Kahvesi tam size göre. Uzayýp giden çam aðaçlarýnýn arasýnda serinlemek ve dinlenmek için ideal bir mekan olan Kýr Kahvesi'nde tost, hamburger ya da dürüm gibi ayaküstü yiyecekler bulmanýz da mümkün.

 Ailenizle ya da þehir dýþýndan misafirlerinizle nezih bir ortamda yemek yemeyi düþlemiþseniz Döner Restaurant sizleri bekliyor. Zeminine yerleþtirilen sistem sayesinde 45 dakikada bir tur atan restaurantta balýktan çorbaya, sebze yemeklerinden kebaba kadar her türlü yemeði bulmanýz mümkün.

 Açýkhava tiyatrosunda her türlü sosyal ve kültürel etkinliðin yapýlabileceði parkta ayrýca üç adet de gözetleme kulesi ve panoramik dürbün bulunuyor. Þehri seyretmek amacýyla kurulan dürbünlerden ücretsiz olarak yararlanýlýyor. 0-6 yaþ gurubu çocuklar için düzenlenen oyun guruplarýnýn yanýsýra, yetiþkin çocuklar için yapýlan kaykay pisti de bulunuyor.

 Gölet ve hemen yanýbaþýnda bulunan hayvanat bahçesinin sevimli sakinleri, bu parka gelen vatandaþlara ayrý bir hava katýyor. Midilli atý, ceylan ve tiftik keçisi gibi ahýr hayvanlarýnýn yanýsýra papaðandan muhabbete, tavus kuþundan sülüne kadar çok sayýda kuþ bulunuyor. Hayvanat bahçesinin gölet kýsmýnda da onlarca su kuþunun yanýsýra kuðu ve flamingo gibi nadide kuþlar da yer alýyor.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

BEŞTEPE PARKI

Bu firmaya ait kayıtlar 21040. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...