leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Düden Þelalesi cennetten akan bir doða harikasýdýr. Düden Þelalesi Antalya'nýn en güzel þelalelerinden biridir.

Dünyanýn dört bir yanýndan Düden Þelalesi'ni görmek için turistler akýn akýn Antalya'ya gelmektedir. Þelalede bir de maðara vardýr. Bu maðara, þelaleyi daha güzel yapmaktadýr. Düden Þelalesi, bu maðaradan 10 km sonra baþka bir güzelliði daha Lara'dan Akdeniz'e dökülerek bir kez daha insanlara güzelliðini göstermektedir.

Düden Þelalesi'nin suyunun geçtiði her yerde hayat vermektedir... Ama deðiþen Dünya þartlarý ve küresel ýsýnmanýn yaptýðý etkilerle Düden Þelalesi'nin güzelliði ve cazibesini kaybetmektedir. Bu durum Türkiye'nin önemli turistik yerlerini kaybetmesi demektir.

Düdenbaþý'ndan sonra Koyunlar regülatöründe, iki ana kanala ayrýlan Düden Çayý, dokuz kilometre sonra Antalya'nýn doðusunda kýrk metre yüksekliðindeki traverten bir eþikten þelale yaparak Akdeniz'e dökülür.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

DÜDEN ŞELALESİ ANTALYA

Bu firmaya ait kayıtlar 51418. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...