leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Ýlçemizin kuruluþ tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1517 tarihinde Osmanlý yönetimine katýlmýþtýr. 1946 yýlýna kadar Hýnýs Ýlçesine baðlý Bir köy iken ayný yýl ilçe yapýlmýþtýr.  Tekman Ýlçesi Erzurum Ýline 151 Km. mesafede olup, ilin güneyinde yer almaktadýr. Yüzölçümü 2197 Km2 olan Ýlçemiz ayný zamanda Bingöl ve Muþ Ýllerine de komþudur. Ýlçenin rakýmýnýn ortalama 1800 Mt. nin üzerinde olmasý nedeniyle yayla ve meralar geniþ yer kaplamakta, Kuzey Batýsýnda Palandöken Daðý, Kuzeyinde Kargapazarý Daðlarý, Doðu ve Güney Doðusunda ise Bingöl Daðlarý bulunmaktadýr. Türkiyenin en önemli akarsularýndan Aras Nehri Ýlçenin sýnýrlarý içerisinden doðmaktadýr. Ýklim olarak Doðu Anadolu’ya özgü,  karasal iklimin hakim olduðu Tekman da yazlar kýsa ve serin, kýþlarý ise    7 – 8 ay gibi oldukça soðuk ve uzun geçer.
Tekman'ýn Ýlçe Oluþu
1946 yýlýna kadar Hýnýs Ýlçesine baðlý bir köy iken 1946 yýlýnda çýkarýlan bir kararnameyle Ýlçe statüsüne kavuþmuþ, halen 5 Mahalle, 66 köy ve bu köylerimize baðlý 53 mezrasý bulunmaktadýr. Daha önce Ýlçeye baðlý bulunan Bayýndýr, Hatunan ve ve Çimenözü Köyleri, coðrafi konumlarý nedeniyle Çat Ýlçesine, Erduran ve Dibekli Köyleri Hýnýs Ýlçesine baðlanmýþ, Karayazý Ýlçesine baðlý bulunan Akdað Köyü ise bu ilçeden ayrýlarak ilçemize baðlanmýþtýr.
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ERZURUM TEKMAN İLÇESİ

Bu firmaya ait kayıtlar 12080. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...