leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Erzurum
fx
English
ERZURUM TORTUM ŞELALESİ
Bu firmaya ait kayıtlar 49901. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Uzundere Türkiye/Erzurum/UZUNDERE
Mail
: info@uzundere.bel.tr
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Tortum Þelalesi Türkiye'nin Asya ve Avrupa kýtalarýnýn en yüksek þelalesidir.

Tortum Þelalesi oluþumu açsýndan dünyanýn ikinci, yüksekliði bakýmýdan ise dünyanýn üçüncü þelalesidir.

Tortum Gölü kuzey ucu ile Tev Vadisi arasýndaki heyelan kütlesini aþarken yaptýðý þelale burada yataða yakýn dirençli kireçtaþý katmanlarý üzerinden geçer. 22 metrelik geniþlikten 48 metre yükseklikten düþen sular; üstte gökkuþaðý, altta koca bir Dev Kazaný meydana getirmiþtir. Þelalenin aktýðý yerde çok güzel piknik alanlarý bulunmaktadýr. Þelalenin aktýðý yerden dipteki Dev kazaný'na demir korkuluklu, çok uzun taþ merdivenlerle inip Tortum Çayýný ahþap köprüden geçerek Tortum Hidroelektrik Santrali sahasýna ayný merdivenlerin karþý tarafýndaki ile çýkýlmaktadýr.

    Dev Kazaný diye nitelendirilen yerde þelalenin aktýðý zamanlarda þelale sularýnýn oluþturduðu yaðmur insanlarý yazýn sýcaklýðýnda serinletmektedir.

Afrika'daki Zambezi Nehri üzerindeki Vietorio Þelalesi 120 metre yükseklik ile dünyanýn en yüksek þelalesi, A.B.D de Erie Gölü ile Ontario Gölü arasýndaki Niagara Þelalesi 51 metre yükseklik ile ikinci, 48 metre yükseklik ile dünyanýn üçüncü yüksek þelalesi Uzundere ilçesindeki Tortum Þelalesidir. Þelalemiz oluþumu açýsýndan ise dünyanýn ikinci önemli þelalesidir.

    Tortum Þelalesine 1952-1960 yýllarý arasýnda Hidroelektrik Santrali yapýlmýþ ve ülkemizin elektrik ihtiyacýna katkýda bulunmaya baþlamýþtýr.

Tortum Þelalesi manzarasýyla insanýn düþ gücünü zorlar; özellikle ilkbahar aylarýnda görünüm usta bir yönetmenin bir filmi karesi gibi eþsizdir.

Ýlçe topraklarý Erzurum-Artvin yolu üzerinde daðlýk ve derin vadilerle yayýlmýþ bir arazi üzerindedir.

Tortum ilçesi tabiat güzellikleri bakýmýndan çok meþhurdur. Vadiler boyunca yeralan köyler meyve bahçeleri ve eþsiz güzelliklere sahiptir. Ýlin en kuzey ucunda yeralan tortum gölü ve þelalesi eþsiz tabii güzelliði ile yerli ve yabancý turistlerin uðrak yeridir.

Nasýl Gidilir: Erzurum doðu semt garajýndan Uzundere minibüsleri sürekli sefer yapmaktadýr. Uzundere ilçesi Erzurum'a 85 km uzaklýkta olup Tortum þelalesi ilçeye 35 km uzaklýktadýr.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi