leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ağrı
fx
English
İSHAK PAŞA SARAYI
Bu firmaya ait kayıtlar 48991. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Türkiye/Ağrı/Doğubeyazıt
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Sarayýn yapýmýný 1685'de Doðubeyazýt Sancak Beyi Çolak Abdi Paþa baþlatmýþ, saray onun oðlu Çýldýr Valisi Ýshak Paþa ve torunu Mehmet Paþa tarafýndan 1784'te bitirilmiþtir. 7.600 m² bir sahada yapýlan sarayýn inþaasý 99 yýl sürmüþtür.

Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan Ýshakpaþa Sarayý; Türkistan, Selçuklu ve Osmanlý mimari özelliklerini birleþtiren bir yapýdýr.Camiinin kubbeleri Türkistan kubbeleri gibidir. Saray Topkapý Sarayý'ný andýrýr, kapýlarý ise Selçuklu stilindedir.

50 x 115 metre alaný kapsayan sarayýn Harem Dairesi iki katlý, diðer bölümleri tek katlý idi. Günümüzde ikinci kat tamamen yýkýlmýþ durumdadýr. Saraya ancak doðudaki tepeden açýlan bir kapýdan girilir. Diðer taraflarý 20-30 metre yükseklikte saðlam duvarlarla çevrilidir. Kapýdan, önce dýþ avluya girilir. Dýþ avlunun etrafýnda uþak ve seyis odalarý ve tavlalar vardýr. Dýþ avludan iç avluya kemerli tak þeklinde büyük bir kapýdan girilir. Ýç avluda çeþitli odalar ve koðuþlar vardýr. Ortadaki harem dairesinin duvarlarýnda Ýshak Paþa'yý öven yazýlar bulunmaktadýr. Kapýnýn iki yanýnda iki aslan heykeli vardýr. Divan odasý (toplantý salonu) ise 20 metre geniþlik ve 30 metre uzunluktadýr.

Ayný zamanda, dünyanýn ilk kalorifer tesisatý döþenen sarayýdýr.

Eskiden sarayýn olduðu yer, sarayýn tam ortada bulunduðu bir yerleþim merkeziydi. Ova tarafýnda evler, diðer yanlarda camiler, mezarlýk ve diðer yapýlar vardý. Fakat bu yapýlarýn hepsi yýkýlmýþtýr. Saray son yýllarda yapýlan tamirat ile tamamen yýkýlmaktan kurtarýlmýþtýr.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi