leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Mekan Bilgisi

Ankara'nýn Polatlý ilçesindedir. Gordion Yassýhöyük köyü'ndedir. Gordion'da Kral Midas'ýn tümülüsü vardýr. Ama Kral Midas'ýn kemikleri alýnarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürülmüþtür.

1963 yýlýnda Ankara'nýn Polatlý ilçesine baðlý Yassýhöyük olarak tanýnan 500 nüfusa sahip küçük bir köyün yanýnda kuruldu. Bugün Gordion Müzesi'nde kronolojik bir sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil edilmektedir. Üç vitrinde Eski Tunç Devri eserleri, bunu takiben Kral Midas ile son bulan Erken Frig Dönemine ait eserler yer almaktadýr. Bu eserler içinde Erken Demir Çaðýna ait el yapýmý çanak-çömlekler, Erken Frig Çaðýna ait Demir aletler, tekstil üretim aletleri sergilenmektedir. Yeni sergi solonunda Panoramik vitrin içinde M.Ö. 700 yýllarýna tarihlenen tahrip katýna ait tipik bir yapý sergilenmektedir. Yeni salonun geri kalan kýsmýnda M.Ö. 6 - M.S. 4. yüzyýla ait ithal edilmiþ Yunan seramiði, Hellenistik Çað ve Roma Dönemine ait malzemeler sergilenmektedir. Son bölümde ise ziyaretçiler Gordion'da ele geçen mühür ve sikke örneklerini izleme imkâný bulmaktadýrlar.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

GORDİON MÜZESİ

Bu firmaya ait kayıtlar 10932. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...