leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Hakkımızda

Granitaþ 1989 yýlýnda ülkemiz doðal kaynaklarýna deðer katmak amacýyla kurulmuþ bir sanayi kuruluþudur.

Granitaþ, Aksaray'da iki adet, Bergama, Giresun ve Kýrklareli'nde birer adet olmak üzere ülkemizde toplam beþ adet granit ocaðý iþletmektedir.

Bilecik'de bulunan granit fabrikasýnda kendi granit ocaklarýndan elde ettiði granit bloklarýný iþlemenin yaný sýra yurtdýþýndan ithal ettiði zengin renk ve doku çeþitliliðine sahip granit bloklarýný da iþlemektedir.

Bilecik'de dünya granit sektörünün son teknolojisiyle kurulmuþ ve geçen yýllar boyunca da daima yenilikleri takip edip yatýrýmlar yaparak hep modern ve yeni kalmýþ fabrikasýnda müþteri projeleri bazýnda graniti iþleyerek sunmaktadýr.

Günümüzde en dayanýklý ve prestijli yapý malzemesi olan granit, inþaat sektörünün ülkemizdeki geliþmesine paralel olarak her geçen gün daha fazla talep görmektedir. Günümüzün modern yapýlarýnýn özellikle dýþ cephe kaplamalarýnda ve yer döþemelerinde müþteri projeleri doðrultusunda granite þekil veren GRANÝTAÞ, sektörün öncüsü konumundadýr.

Granitaþ yýllýk 675.000 m2 üretimini yurtiçinde pazarlamanýn yaný sýra, yaptýðý dünya standartlarýndaki üretim ile Rusya, Türki Cumhuriyetler, Ýngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Endonezya ve Irak gibi ülkelerin de yer aldýðý dýþ pazarlara da ihracat yapmaktadýr

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

GRANİTAŞ GRANİT SAN VE PAZ. A.Ş

Bu firmaya ait kayıtlar 17686. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...