leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalya
fx
English
DAMLATAŞ MAĞARASI ALANYA
Bu firmaya ait kayıtlar 59615. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Türkiye/Antalya/Alanya
 · İletişim Formu
Ad Soyad *
Telefon :
Email *
Soruyu Yanıtlayın * 4 + 4 =
Konu *
( * ) İşaretli alanları lütfen boş bırakmayınız.

Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Damlataþ Maðarasý, Alanya'nýn içinde ve deniz kýyýsýnda bulunmaktadýr. Merkeze 3 km. uzaklýktadýr. Toplam uzunluðu 30 m. olan maðara; kuru ve yatay maðara tipindedir. 200 m'lik bir alaný kaplamaktadýr. Çok sayýda sarkýt ve dikitin eþsiz bir görüntü verdiði maðara, 15 m. yüksekliktedir.

Birbirinden güzel binlerce sarkýt ve dikitlerle süslü bu maðara hemen koruma altýna alýnýp maðara hakkýnda araþtýrmalara baþlanmýþtýr.

Damlataþ Maðarasý hakkýnda ilk araþtýrmalar, Galip Dere tarafýndan yapýldý. Galip Dere, gazetelerin birinde 2. Dünya Savaþý zamanýnda atýlan gaz bombalarýndan korunmak için bir maðaraya sýðýnan Almanlar’ýn içinde astýmlý olanlarýn þifa bulduklarýna dair bir haber okur. Maðaranýn saðlýk açýsýndan faydasý konusunda resmi incelemeler baþlar. Doktor ve kimyagerlerden oluþan ekibin incelemelerinden sonra maðaranýn astýma iyi geldiði tespit edilir.

Damlataþ Maðarasý'nýn kapýsýndan içeri girince 45-50 m. uzunluðunda bir geçit, 13-14 m. çapýnda ve 15 m. yüksekliðinde silindirik bir boþluk, ayrýca 15000 senede oluþmuþ sütunlar vardýr. Maðaranýn iki katlý olan boþluðu 2500 metreküp hava ihtiva etmektedir. Ýçindeki ýsý yaz-kýþ 22.3 derecedir. Mutlak nem 19.6 derece nispi nem %98'dir. Maðara dýþ tesirlerden arýnmýþ olup havasýnda bol miktarda asit karbonik vardýr. Hava basýncý deniz seviyesinden biraz aþaðýda olmasýna raðmen 760 mm.'dir. Maðara boþluðunun tamamý 180-200 metrekaredir. Maðara etrafýndaki kalýnlýk 10 m.'yi bulduðu için çökme ihtimali yoktur. Senenin 5-6 ayýnda devamlý damlar.

Damlataþ Maðarasý'nýn Týbbi Fonksiyonu: Maðaranýn astýma iyi gelen dört vasfý olduðu tespit edilmiþtir. Maðaranýn ortamýnda bulunan normalden 8-10 misli fazla karbondioksit, yüksek oranda nem, alçak sühunet, radyoaktivite gibi unsurlarýn ilk ikisinin astýma iyi geldiði, diðer ikisinin de yardýmcý faktör olarak kabul edildiði bilinmektedir. Alanya'ya astým tedavisi için gelen hastalarýn, öncelikle bir doktordan maðaraya girmesinde bir sakýnca olmadýðýna dair rapor alarak, maðaranýn ilgili memuruna baþvurmasý gerekmektedir. Tedavi süresince sembolik bir ücret ödenir.

Damlataþ Maðarasý turizme açýktýr.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi