leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

Ýzmir Enternasyonal Fuarý'nýn doðuþu, 17 Þubat 1923'te (henüz Cumhuriyet ilan edilmemiþken) Mustafa Kemal Paþa'nýn emriyle Ýzmir'de toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresi'ne uzanýr. Ýktisat Kongresi ile eþzamanlý olarak bir ticari ürünler sergisi düzenlenmiþ, sergi mekaný olarak Ýkinci Kordon'da Osmanlý Bankasý'nýn deposu olarak kullandýðý Hamparsumyan binasý seçilmiþtir. Burada, el tezgahý ve küçük sanayi ürünleri; Isparta, Kula, Gördes, Uþak kilim ve halýlarý, yað ürünleri, sabunlar, makarna ve unlu yiyecekler, kolonyalar, helvalar, ihraçlýk pamuklar, ayakkabý, mobilyalar, deri ürünleri, tarým araçlarý, kiremit, tuðla, maden örnekleri, tütün, sigara, þarap örnekleri, kereste çeþitleri sergilenmiþtir.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI KÜLTÜRPARK LUNAPARK

Bu firmaya ait kayıtlar 47990. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...