leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmir
fx
English
KEMALPAŞA ÇİNİLİKÖY ÜMRAN BARADAN MÜZESİ
Bu firmaya ait kayıtlar 11775. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Çiniliköy Türkiye/Izmir/KEMALPAŞA
Mail
: info@izmir-kemalpasa.bel.tr
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Ümran Baradan 4 Þubat 1945 sabahý Ýzmir de doðdu.Dedesi Ýsmail Hakký Baradan þair, babasý Ali Ulvi Baradan ise Klasik Türk Müziðine 1915 de Girit'ten, anne tarafý da Selanik'ten gelip Ýzmir'e yerleþmiþlerdir. Ýlkokulu Alsancak Gazi Ýlkokulunda, Orta okul ve liseyi Ýzmir Kýz Lisasinde bitirdikten sonra Ankara Dil Tarih, Coðrafya Fakültesi ve akabinde Viyana Bildedenn Güzel Sanatlar Fakültesinde devletlerarasý yetenekler bursu kazanarak okumuþtur.Prof. Andrea Lehmann'ýn en özen gösterdiði ve okul sonrasý eserlerini hep izlediði bir talebesi idi.Sanatçý bundan sonra Amerikan hükümetince týp kitaplarýna týp resimleri çizmek ve týp ressamlýðý üzerinde de eðitilmek üzere 1966-1968 yýlýnda Amerikaya götürülmüþtür.Kanser tedavisinde Radyoterapiyi bulan Prof. Dr. J.R Maxfield ile baþbaþa iki sene bu gün ki "X-Iþýný ile tedavi" kitabýnýn resimlerini çizmiþtir. Sanatçý, seramik,heykel yapacak bir insanýn önce iyi resim bilmesi gerektiðine inanýr.Kendisinin 1964 de Ankara Fransýz Kültürde 1965de Ankara Sanatseverler Galerisinde resim sergileri olmuþtur. Ümran Baradan 1969 da Ýran Nakkaþlar Derneði þeref üyeliðine, 1970 de Dallas SMU üniversitesi eðitimcileri þeref üyeliðine, 1989 yýlýnda Uluslar arasý Sanatçýlar Derneði Newyork baþkanlýðýnca Þeref üyeliðine seçilmiþtir.1994 yýlýnda Uluslar arasý Kadýnlar Finlandiya baþkanlýðýnca 20.Asrýn Baþarýlý 100 kadýný arasýnda Türkiye'den seçilmiþtir. 2007 yýlýna kadar, dünyanýn en saygýn kuruluþu IWSA yani Uluslar arasý Kadýnlar Dayanýþma Birliðinin Dünya Genel baþkanlýðýný yapmýþtýr. 2007 Senesinde türüzk icabý Newyork'da yapýlan genel kurul toplantýsýndan sonra yerini Ýzlanda'dan Dr. Sonenson'a brýakmýþ ve Ümran Baradan 3 defa yaptýðý Dünya Baþkanlýðý ile 1952 den bu yana en uzun Dünya Baþkanlýðý yapan haným olmuþtur.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi