leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Balıkesir
fx
English
KURŞUNLU CAMİİ EDREMİT BALIKESİR
Bu firmaya ait kayıtlar 4232. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Kapýcýbaþý mahallesi Kurþunlu caddesinde bulunan ve mazbut vakýf olan caminin mülkiyeti Vakýflar genel Müdürlüðü'ne aittir. Caminin haziresinde bulunan, banisi Mevlâna Yusuf Sinan'ýn mezar kitabesi hicrî 700 (1300/1301) tarihli olduðuna göre; Kurþunlu Camii'nin 1300 yýlýndan önce yapýlmýþ olmasý gerekmektedir.Tek kubbeli bir camidir. Sekiz köþeli bir kaideye oturtulan kubbenin dayandýðý kemerleri tutan sütunlarýn baþlýklarý çok süslüdür. Caminin ahþap kapýsýnýn sol kanadýnda aðaç oyma iþçiliði ile; "Accilû bit tevbeti kablel mevt (Ölmeden evvel tevbe etmekte acele ediniz.)" ve sol kanadýnda ise "Accilû bissalâti kablel fevt (Vakit çýkmadan önce namaz kýlmakta acele ediniz.)" yazýlarý görülmektedir.Cümle kapýsý, kesme taþtan yapýlmýþ olup, ahþap kapýsýnýn iþçiliði dikkat çekmektedir. Kapýnýn sað köþesine cami ve Yusuf Sinan hazretleri hakkýnda bilgi tabelasý asýlmýþtýr. Son cemaat mahallindeki sütunlar, çevrede bulunan antik þehirlerden getirilmiþ olmalýdýr. Bu bölümdeki üç küçük kubbe, kemerlerle üç sütun üzerine oturtulmuþtur. Þadýrvaný ve tuvaleti mevcuttur.Ihlamur, akasya ve çam aðaçlarýyla kaplý geniþçe bahçesindeki müþtemilâtý çay ocaðý olarak iþletilmektedir.Son cemaat yerinin sol tarafýnda küçük bir mihrabý bulunan caminin pencere kenarlarý mermer bloklarla çevrilmiþ olup, korkuluklarý dövme demirden yapýlmýþtýr.Taban seviyesindeki altý pencereden bir tanesi, klima yerleþtirilmesinden dolayý iptal edilmiþtir. Kubbe yanlarýnda dört küçük pencere mevcut olup, caminin içinde yapýlýþ tarihi belli olmayan eski bir saat bulunmaktadýr. Caminin tavanýnda asýlý bulunan iki adet deve kuþu yumurtasý dikkat çekicidir.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi