leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankara
fx
English
ANITKABİR
Bu firmaya ait kayıtlar 23015. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Anıt Caddesi Tandoğan ANKARA Türkiye/Ankara/BEYPAZARI
 · Haritada Göster

Yükleniyor !..
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

9 yýlda tamamlanan Anýtkabir'in takribi aðýrlýðý 150 bin ton olarak hesaplandý. . Ankara Aslanlý yoldaki 24 arslan heykeli "24 oðuz boyunu", aslanlarýn çift olmasý "birlik ve bütünlüðü", kedi gibi yatar pozisyonda olmalarý ise "barýþseverliði" temsil ediyor. Aslanlý yolun taþlarý, Ata'nýn huzuruna çýkanlarýn "baþýnýn öne eðik" olmasý için 5 santimlik çim boþluðu býrakýlarak döþenmiþ.

Türk milletinin kalbinin attýðý yer olan Anýtkabir, bilinen siluetinin yaný sýra bilinmeyen bir çok gerçeði de 50 yýldýr derinliklerinde saklýyor. Yapýmý 9 yýlda tamamlanan yaklaþýk 150 bin ton aðýrlýðýndaki Anýtkabir, heykellerinden süslemelerine, kulelerinden kabartmalarýna kadar pek çok özel anlamlarla yüklü...

Anýtkabir Komutanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre, yapýmýna 9 Ekim 1944'de baþlanan ve 1 Eylül 1953'de tamamlanan Anýtkabir'in yerini ilk olarak Aydýn Milletvekili Mithat Aydýn önerdi. Ata'nýn kabrinin yapýmýyla ilgili komisyon Etnoðrafya Müzesi, TBMM'nin arkasýndaki tepe (Kabatepe), Ankara Kalesi, Altýndað ve Gazi Orman Çiftliði seçeneklerini eleyerek tam Çankaya'da karar kýlacaðý sýrada, Aydýn Milletvekili Mithat Aydýn daha sonra "Anýttepe" olarak adlandýrýlacak olan Rasattepe'yi önerdi. Komisyon üyelerinin de burayý gördükten sonra Aydýn'a hak vermeleri üzerine Anýtkabir'in Rasattepe'ye yapýlmasý kararlaþtýrýldý.
Türk milletine gömüleceði yer konusunda bir vasiyette bulunmayan Atatürk'ün yýllar önce bir gezi sýrasýnda Rasattepe'yi gezerken aðzýndan dökülen "Bu tepe ne güzel bir anýt yeri..." sözleri de bugün için çok anlamlý...

Anýtkabir için 1941'de açýlan yarýþmaya, Ýkinci Dünya Savaþý'nýn en çetin günleri yaþanmasýna raðmen Türkiye, Almanya, Ýtalya, Avusturya, Ýsviçre, Fransa ve Çekoslovakya'dan toplam 49 proje katýldý. Ancak en çok beðenilen üç proje arasýnda Prof. Emin Onat ile Doç. Orhan Arda'nýn "25" numaralý projesi kabul edildi.


750 bin metrekarelik bir alan üzerinde aslanlý yol, tören meydaný, mozole ve on kuleden oluþan Anýtkabir, 907 metre yüksekte yer alýyor.
Ata'nýn kabri 40 tonluk yekpare mermerden yapýlan sembolik lahtin yaklaþýk 7 metre altýndaki mezar odasýnda bulunuyor Türk milletinin kalbine gömdüðü Atatürk, Selçuklu-Osmanlý kümbet mimarisine göre yapýlmýþ sekizgen þeklindeki mezar odasýnda "vatan topraðýnda" yatýyor.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi