leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardin
fx
English
MARDİN KONUK EVİ - MARDİN GUEST HOUSE
Bu firmaya ait kayıtlar 19007. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

     Midyat Merkezi'nde yer alan en önemli sivil mimari örneðidir. Kentsel sit alanýnda yer alan taþýnmaz, kültür varlýðý özelliði gösterdiðinden tescilli yapýlar arasýnda yer almýþtýr. Eski Kaya Caddesi'nde yer alan konuta sokaktan oldukça süslemeli bir kapý ile girilmektedir. Toplam 40 odalý olan konut iki birimden oluþmaktadýr. Avlu giriþinde iki katlý yapý yer alýr. Yapýnýn alt katý danýþma, kalorifer odasý ve mutfaktan oluþur. Merdivenlerle çýkýlan üst katýnda terasta “L” þeklinde iki oda yer alýr. Konutu oluþturan ana bina dört katlýdýr. Tamamen düzgünce iþlenmiþ kesme taþla inþa edilen binanýn alt katýnda kayalýk zemin içine oyulan oda ile ona geçiþ saðlayan çapraz tonozlu ön oda yer alýr.

     Binanýn üst katýna merdivenlerle çýkýlýr. Üst teras korkuluklarý oldukça zengin iþlemeye sahiptir. Binanýn birinci ve ikinci katlarýnda eyvanlar yer alýr. Eyvanlara açýlan odalarýn içlerinde pembemsi ve sarýmtýrak kalker taþý kullanýlmýþtýr. Tüm odalarýnda banyo bulunmaktadýr. Konutun en üst bölümünde baþoda denilen teras katý yer alýr. Yarým daire formlu balkon çýkmasý olan teras katýnýn içi, oldukça süslemelidir. Her iki konutta toplam 9 oda yer alýr. Bina hem konumu ve mimari yapýsýyla hem de taþ iþlemesinin yer aldýðý zengin cephesiyle büyük önem taþýmaktadýr. Bölge turizmine hizmet veren bina, konaklama tesisi yanýnda birçok filmin ve dizinin çekildiði mekân olmuþtur.

     Midyat’ta geleneksel konutlarýn korunmasýna yönelik bilincin artmasýný saðlamýþ olup kaybolmakta olan geleneksel taþ iþleme sanatýnýn canlanmasýný saðlamýþtýr. Yapýda bulunan kitabeye göre alt katlar Þabo Þahho tarafýndan yaptýrýlmýþ, üst katlar Þahho'nun çocuklarý tarafýndan inþa edilmiþtir. Daha sonra Hana Kuyumcuoðlu'ndan satýn alýnarak kamulaþtýrýlmýþtýr. Midyat Çevre ve Kültür Evi, T.B.M.M. Mardin Valiliði Midyat Kaymakamlýðý ve ÇEKÜL Vakfý iþbirliði ile 2000 yýlýnda onarýlmýþ ve iþlevlendirilmiþtir. Baþta Midyat olmak üzere bölge Turizmine büyük katký saðlamaktadýr.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi