leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı Gizle

Mekan Bilgisi

Geçtiðimiz yýl açýlýþý yapýlan Manisa Mesir Tabiat Parký, Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yürütülen çalýþmalarla neticesinde Türkiye’nin dikkatini çeken bir alan haline geldi.
Manisa’da 7,4 hektar alana sahip olan Mesir Tabiat Parký; . En yüksek 240 m en düþük 100 m lik kotlarda olan alan, batýdan doðuya doðru eðimli bir yapýya sahiptir. Manisa Mesir Tabiat Parký’nda; mesir yapýmýnda kullanýlan anason, çivid, çörek otu, hardal, havlican, kalanga, karabiber, kimyon, kiþniþ, teke mersini, meyan, günlük, portakal, rezene, zencefil, zerdeçal, yeni bahar, sakýz gibi bitkiler de yetiþtirilmektedir. Günümüzde halk arasýnda oldukça yaygýn olarak bilinen mesir macunu, Osmanlý’da sarayýn güçlü ilaçlarý arasýnda en baþlarda yer alýrdý ve çok özel bir yere sahipti. Çevre ve Orman Bakanlýðý,  500 yýla yaklaþan bu büyük geleneðin sürmesine yardýmcý olmak gayesiyle Mesir Tabiat Parký’nda, mesir macunu yapýmýnda kullanýlan bitkilerin belirli bir alanda yetiþtirilmesini saðlamaktadýr.   Park içerisine 80 tür bitkinin dikimi yapýlarak oluþturulan bitki tanýtým alaný ve mevcut hali ile günübirlik rekreasyon faaliyetlere hizmet etmektedir. Alanda ayrýca; çýnar, meþe, pýrnal meþesi, söðüt, zakkum, kýzýlçam, geven, cictus, karakavak, defne, sekoya, ateþdikeni, mavi servi, orman sarmaþýðý ve yapraðýný dökmeyen dað muþmulalarý mevcuttur. tavþan, keklik, ötücü kuþlar, tilki, domuz, doðan, þahin, sýðýrcýk, alakarga ise alanýn faunasýný oluþturmaktadýr. Tabiat parký sýnýrlarý dahilinde yapýlan çalýþmalar ve düzenlemeler ile halkýn tabii kaynaklarý tanýmasý saðlanmakta, böylece ülke kaynaklarýmýz korunmuþ olmaktadýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

MESİR TABİAT PARKI

Bu firmaya ait kayıtlar 18584. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...