leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksaray
fx
English
NARLI GÖL (ACIGÖL) AKSARAY
Bu firmaya ait kayıtlar 22787. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Narköy Köyü Türkiye/Aksaray/GÜLAĞAÇ
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Aksaray-Niðde sýnýrýnda bulunan, kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açýsýndan çok zengin olduðu için çeþitli hastalýklara iyi geldiði belirtilen Narlýgöl (Acýgöl) termal suyu, yerli ve yabancý turistler tarafýndan keþfedilmeyi bekliyor. Dört mevsim farklý doðal güzelliði ile ziyaretçilerini büyüleyen krater gölü Narlýgöl,
Kapadokya'nýn ortasýnda yer alýyor. Narlýgöl, sahip olduðu bu zenginliðe ek olarak termal turizm potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Göl kýyýsýndaki sondaj kuyusundan 65 derece sýcaklýkta su çýkartýlýrken, termal su hastalýklarýn þifa kaynaðýný oluþturuyor.
Narlýgöl kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açýsýndan çok zengin. Buradaki kaynaklar çeþitli hastalýklarýn tedavisinde kullanýlýyor. Acýgöl'de alýnacak banyo, özellikle sedef baþta olmak üzere romatizmal ve cilt hastalýklarýnýn tedavisine uygun. Uygun dozda kullanýlarak helyoterapi imkaný sunar. Deri ve kan akýmýný
arttýrýyor. Çevresel damar direncini ve kan basýncýný düþürmekte. Ödem çözülmesini saðlar. Kalp hýzýný düþürür. Toplar damar yetmezliðine, hiper tansiyon, romatizmal hastalýklar ve nörolojik
hastalýklara iyi gelir. Gölün giriþ kýsmýna bir otel yapýlýrken, bir otelin de inþaatý
devam ediyor. Narlýgöl, doðal güzelliðiyle birlikte Kapadokya'da termal turizm bölgesi olma yolunda ilerliyor.
Narlýgöl, termal özelliðinin yanýnda, muhteþem manzarasýyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Son yýllarda göldeki
su seviyesinin azalmasýna baðlý olarak, Narlýgöl kalp þeklini alýrken, eþsiz ve romantik görüntüsüyle ziyaretçilerini kendisine hayran býrakmaktadýr.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi