leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Mekan Bilgisi

DÝKÝLÝ

Dikili, Ýzmir'in kuzeyinde yer alan bir ilçemizdir. Konumu Ege Denizi kýyýsýnda ve Midilli Adasý karþýsýnda yer alýr. Komþu ilçeler Ayvalýk, Bergama ve Aliaða'dýr. Dikili'nin yerel konumu 39 derece 03 saniye kuzey enlemi ile 26 derece 52 saniye doðu boylamý arasýna düþer. 

Ýlçe merkezinin konumu ise batýsýnda Ege Denizi, güneyi Karadað'ýn eteði olan Kýzýlçukur ve Ali Petre bayýrý, doðusu Uçar ve Katrancý Bayýrý, kuzeyi de ov ile çevrilidir. Sýnýrlarý ise kuzeyden Madra Çayýný izleyerek Kozak yükseltisine ve Kaplan Köyünün altýndaki köprüye kadar uzanýr. Büveler, Kemente ve Kartal Yaylarýný içine alarak Geyikli Daðýna ulaþýr. Güneyden Kemikli Burnundan Bakýrçay'ýn aðzýna ve Bakýrçay boyunca Aþaðýkýrýklar Köyü yakýnýna kadar gelir. Batýdan Madra Çayý aðzýndan Dikili, Bademli ve Çandarlý, doðudan Aþaðýkýrýklar Köyü yakýnýndan Soðancý ve Yenice Köyleri arasýndan Geyikli Daðýna ulaþýr.

Ýzmir'e 118 km, Ayvalýk'a 42 km, Altýnova'ya 25 km, Bergama'ya 29 km ve Kýnýk'a 42 km uzaklýktadýr. Denizyolu olarak Ýzmir'e 66 mil, Ýstanbul'a 228 mil ve Midilli'ye 18 mil uzaklýktadýr.     Ýlçenin yüzölçümü 541 km²'dir. Rakýmý 2 metredir. Hava sýcaklýðý yýllýk ortalama 16.4 derece olan Dikili'de tipik Akdeniz iklimi hüküm sürer. Uzun yýllar basýnç ortalamasý 1014,2 milibardir. Yýllýk yaðýþ ortalamasý 630,7 mm, nispi nem %72 dir. Ege bölgesine özgü imbat rüzgarlarý Dikili'de hissedilir.

Dikili'ye baðlý 25 köy, ve 1 Kasaba bulunmaktadýr. Yapýlan son nüfus sayýmýna göre Dikili nüfusu 12.500'dür.

Dikili Nebiler Kaplýca Tesisleri

Dikili ilçesine 12 km. uzaklýkta Ayvalýk Karayolu’nun 4 kilometre saðýnda yer alýr. Kaplýca suyu hidroasetat iyonu içermektedir.Kaplýcanýn suyu aðrý dindirici özelliðinden ötürü banyo uygulamalarý ile hizmet verilmektedir. Kaplýca alanýnda þirin bir köy kahvesi var. Ýzmir’de, Dikili ilçesinde Nebiler Kaplýcasý ve Bademli Ilýcalarý, Menemen’de Deniz ve Ilýcagöl ýlýcalarý, Tire’de Tavþan Adasý Ilýcasý, Çeþme’de Þifne Kaplýcasý, Seferihisar’da Cumalý, Karakoç ve Kelalan ýlýcalarý, Urla’da Malkoç Ýçmeleri ve Gülbahçe Ilýcalarý da bulunuyor.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

NEBİLER KAPLICASI DİKİLİ

Bu firmaya ait kayıtlar 22953. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...