leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Hakkımızda

Palmiye Alýþveriþ Merkezi, Ýzmir'in önemli yerleþim merkezlerinden biri olan Balçova'da 15.000 m2 arsa üzerinde, toplam 23.500m2 kapalý alanda yer alan 3 katlý, yüksek kaliteli bir merkezdir.

Balçova'nýn en iþlek caddesi Mithatpaþa ile Ýzmir-Çeþme otoyolu arasýnda bulunan Palmiye'ye, toplu taþýma araçlarýyla rahatça ulaþýlabilmektedir. Geniþ kapasiteli kapalý ve açýk otoparklarý mevcuttur. Merkezimizin bir yanýnda Agora, diðer yanýnda Migros MMM Balçova yer almaktadýr.

Etkileyici mimarisi ile dikkat çeken Palmiye'nin yapýmý, Baþarý Yatýrýmlar San. ve Tic. A.Þ. tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.

Palmiye Alýþveriþ Merkezi, günümüz insanýnýn ihtiyaçlarýna daha iyi hizmet verebilmek için profesyonel bir yönetim þirketi olan, PAMAÞ Palmiye Alýþveriþ Merkezi Ticaret A.Þ tarafýndan yönetilmektedir.

Ýzmir'in simgesi olmasý nedeniyle Palmiye ismi verilen Alýþveriþ Merkezi, ziyaretçilerini etkileyen çekici bir giriþe, geniþ, aydýnlýk, cazip bir orta mekana sahiptir. Ana hol yapýsý, Mithatpaþa Caddesi tarafýndan girilip, Migros tarafýndan çýkýlan bir Ýzmir Sokaðý þeklindedir.

Orta mekanda bir havuz ve panoramik asansörün bulunduðu 16 m yüksekliðinde bir atrium bulunmaktadýr. Alýþveriþ merkezinin alt katýnda, Kasým 2004 tarihinde hizmete açýlan “Avþar Sinemacýlýða” ait 1100m2' lik,
8 adet deðiþik kapasitede sinema salonu bulunmaktadýr.

Merkezi sistem iklimlendirmesi ile her mevsim baharýn yaþandýðý konforlu ortamlar yaratýlmýþ, son teknoloji ile donatýlmýþ binada engelliler için özel park yerleri, özel WC hacimleri ve rampalar düþünülmüþtür.

Bay, bayan, genç ve çocuk giyim, spor giyim, bijuteri, hediyelik eþya, çeþitli yemek bölümleri, çay evi,  ayakkabý, çanta, halý  v.s gibi sektörleri bünyesinde barýndýrmaktadýr.

Ayrýca, çocuk ve her yaþtan oyun sever için 350 m2' lik ideal bir mekan olan çocuk oyun alaný, Aralýk 2004 tarihinde faaliyete baþlamýþtýr.

Zemin katta yer alan, bahçeye açýlan ve farklý lezzetleri canlý müzik eþliðinde müþterilerine sunan Berry Cafe & Bar ve California, Ýzmir'in sevilen ve gözde mekanlarý arasýndadýr.

04 Ekim 2003 tarihinde açýlan Palmiye Alýþveriþ Merkezi, bol çeþit, çok seçenek, uygun fiyat, kaliteli ürün, güler yüzlü servis anlayýþý ile hizmet vermektedir.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

PALMİYE ALIŞVERİŞ MERKEZİ BALÇOVA

Bu firmaya ait kayıtlar 61091. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...