leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı Gizle

Mekan Bilgisi

OKULUMUZ,TEKSTÝL EÐÝTÝMÝNÝ GELÝÞTÝRMEK VE TEKSTÝL ENDÜSTRÝSÝNÝN ARA ELEMAN ÝHTÝYACINI KARÞILAMAK ÜZERE MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI VE SASA ARASINDA ÝMZALANAN PROTOKOLLE 15 KASIM 1976 TARÝHÝNDE ''TEKSTÝL KIZ MESLEK LÝSESÝ'' ADI ALTINDA ÞU ANDA ÝDARÝ OFÝSLERÝN BULUNDUÐU BÝNADA ÖÐRENÝME AÇILMIÞTIR.DUYULAN ÝHTÝYAÇ ÜZERÝNE 1983-1984 EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM YILINDA SABANCI KURULUÞLARI ÝLE SABANCI VAKFI'NIN TEÇHÝZAT VE MADDÝ YARDIMLARIYLA ANADOLU MESLEK LÝSESÝ STATÜSÜNE DÖNÜÞTÜRÜLEREK LÝSAN AÐIRLIKLI ÖÐRETÝM YAPILMASINA VE OKULA ERKEK ÖÐRENCÝ ALINMASINA BAÞLANMIÞTIR.1985-1986-1989 YILLARINDA OKULA EK BÝNALAR YAPILARAK DERSHANE VE LABORATUVAR SAYILARI ARTTIRILMIÞ,1988-1989 EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM YILINDA OKUL BÜNYESÝNDE ANADOLU TEKSTÝL TEKNÝK LÝSESÝ AÇILMIÞTIR.1999 YILI YAZINDA SABANCI VAKFI, OKULUMUZU BÜYÜK ONARIMLARDAN GEÇÝREREK BUGÜNKÜ MODERN GÖRÜNÜMÜNÜ KAZANDIRMIÞTIR.TEKSTÝL ENDÜSTRÝSÝNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ TEÇHÝZATLA DONANIMLI ÖZEL ATÖLYELERÝ BULUNAN OKULUMUZDA,DOKUMA,TERBÝYE,KALÝTE KONTROL,KONFEKSÝYON,TEKSTÝL TASARIM PROGRAMLARINDA GENEL BÝLGÝ DERSLERÝNE ÝLAVE OLARAK ALAN DERSLERÝYLE BÝRLÝKTE 30 KÝÞÝLÝK SINIFLARDA ÖÐRETÝM YAPILMAKTADIR.ÇOK AMAÇLI KULLANILAN 200 KÝÞÝLÝK KONFERANS SALONU, KÜÇÜK KAPALI SPOR SALONU, HER BÝRÝ BÝR ATÖLYEDEN OLUÞAN (ÝNTERNET BAÐLANTILI) 6 BÖLÜM, KÝMYASAL VE FÝZÝKSEL LABORATUARLAR, 15’ER KÝÞÝLÝK 2 BÝLGÝSAYAR LABORATUARI, SATRANÇ ODASI, KÜTÜPHANE, 150 KÝÞÝLÝK YEMEKHANE VE KANTÝN BULUNMAKTADIR.OKUL AYNI ZAMANDA, EÐÝTÝM ÇAÐINDAKÝ GENÇLERÝMÝZÝN ÖRGÜN EÐÝTÝMÝ ÝLE BÝRLÝKTE YETÝÞKÝNLERE YÖNELÝK MESLEK KURSLARI VE ÇEÞÝTLÝ NEDENLERLE EÐÝTÝMÝNÝ TAMAMLAYAMAMIÞ VEYA KENDÝNÝ FARKLI ALANLARDA DA GELÝÞTÝREREK ALTERNATÝF ÝÞ ÝMKANLARI EDÝNMEK ÝSTEYENLERE DE EÐÝTÝM VERMEKTEDÝR.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

SABANCI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ADANA

Bu firmaya ait kayıtlar 39381. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...