leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanlıurfa
fx
English
ŞANLIURFA BALIKLI GÖL CANLI KAMERA
Bu firmaya ait kayıtlar 16944. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Türkiye/Sanlıurfa/EYYÜBİYE
Tel
: 0414 313 16 34
Fax
: 0414 313 32 58
Mail
: bilgi@sanliurfa.bel.tr
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Balýklý Göl'ün hikâyesi
Harran Ovasý'nýn bereketli topraklarýndan sonra en fazla gelir getirebilecek, ancak nedense tanýtýmýnýn yapýlmadýðý Halil-ür Rahman ya da yaygýn adýyla Balýklý Göl'ün efsanesine...

Üç büyük dinin de tanýdýðý Ýbrahim Peygamber, inanýþlara göre bu topraklarda doðdu. Bir gün baþ kâhin, Kral Nemrut'a gelir ve o yýl doðacak bir çocuðun putperestliði ortadan kaldýracaðýný ve kendisini öldüreceðini söyler. Bunun üzerine kral, o yýl doðacak bütün erkek çocuklarýn öldürülmesini emreder. Nemrut'un askerlerinden olan Azer, karýsý Nuna Hatun hamile olduðundan, onu kale yakýnlarýndaki bir maðaraya gizler.

Nuna Hatun, oðlu Ýbrahim'i doðurduktan sonra, onu maðarada býrakarak eþinin yanýna döner. Bir rivayete göre Hazreti Ýbrahim kendi baþ parmaðýný emer ve parmaðýndan gelen sütle beslenir, bir baþka rivayete göre de bir ceylan onu emzirir.
Büyüdüðünde babasýnýn yanýnda yerini alýr. Fakat onlarýn inandýðý putlara deðil, dünyadaki her þeyin yaratýcýsý olduðuna inandýðý tek Tanrý'ya tapar. Bu uðurda babasýnýn ve tabii ki Kral Nemrut'un da taptýðý putlarý kýrar. Nemrut bu olaya çok sinirlenir ve Ýbrahim’in öldürülmesini emreder. O gün ülkede yemek için dahi olsa ateþ yakýlmasý yasaklanýr, bütün odunlar toplanýr ve büyük bir ateþ yakýlýr.

Hazreti Ýbrahim Urfa kalesinin burçlarýnda hazýrlanan mancýnýða konularak bugün Balýklý Göl'ün (Halil-ür Rahman Gölü de deniliyor) olduðu yere atýlýr. Bu sýra Tanrý buyruðuyla ateþ suya, odunlar balýða dönüþür. Hazreti Ýbrahim ise

Balýklý Göl’ün hemen yakýnýndaki gül bahçesine düþer. Yine bir rivayete göre sevgilisi olduðu söylenen (ya da Hz. Ýbrahim’e inanan tek kiþi) ve ayný zaman kralýn kýzý olan Zeliha da kendini Ýbrahim Peygamber'in arkasýndan atar ve hemen Balýklý Göl’ün arkasýnda Ayn-ý Zeliha Gölü oluþur. Baþka bir deyiþe göre de, Ayn-ý Zeliha Gölü, arkasýndan aðlayan kral kýzý Zeliha'nýn gözyaþlarýndan doðmuþtur.

Sizce Neden Gidilmeli ?
- Yorum
Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi