leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanlıurfa
fx
English
ŞANLIURFA MÜZESİ
Bu firmaya ait kayıtlar 10093. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Şehitlik Mahallesi, Çamlık Caddesi Bahçelievler Türkiye/Sanlıurfa/EYYÜBİYE
Tel
: (0414) 313 15 88
Fax
: (0414) 314 16 42
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Çeþitli devirlere ait eski eserler bakýmýndan zengin olan Urfa'da, bu eserlerin korunmasýna yönelik bir müze ihtiyacý ilk olarak dönemin Milli Eðitim Müdürü Avni Günal tarafýndan 1948 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý'na teklif edilmiþtir. Bir yandan teklifin cevabý beklenirken, diðer taraftan daðýnýk durumdaki eserler Atatürk Ýlkokulu'nda toplanmaya baþlanmýþtýr. Urfa Müzesi'nin çekirdeði böylece oluþturulmuþtur. Bu tekliften sonra, 1954 ve 1956 yýlýnda teklifler yinelenmiþtir. Ýlkinde eserlerin mahalli imkânlarla korunmasý istenmiþ, ikincisinde ise hemen yakýnýndaki Gaziantep'te bir müze mevcut olduðu ve Urfa'da þimdilik bir müze kurulamayacaðý söylenmiþtir. Sonunda 1956 yýlýnda Urfa'da müze kurulmasý ve kurulacak müzede Baþöðretmen Halil Gültekin'in görevlendirilmesi istenerek Þehit Nusret Ýlkokulu'nda müze için bir alan, depo haline getirilmiþtir.
Belediye tarafýndan ayrýlan bu 800 m2 'lik alan Bakanlýkça yapýlan inceleme sonucunda uygun görülmemiþ ve Þehitlik mevkiinde 1500 m2 'lik arazi müze inþasý için belirlenmiþtir. 1961 yýlýnda müzenin inþaatýna baþlanmýþ; bir taraftan da tarihi eserlerin toplanmasýna da devam edilmiþtir. 8.11.1967 tarihinde Müdürlük haline getirilen Urfa Müzesi, 1969 yýlýnda halkýn ziyaretine açýlmýþtýr.
2 Salon ve 1 depodan oluþan müze binasý, yeterli gelmemiþ ve 1988 yýlýnda bugünkü modern bina inþa edilerek hizmete girmiþtir. Modern binada, 3 arkeolojik, 1 etnografik eser teþhir salonu, çok amaçlý salon, kütüphane, idarî bölümler, depolar, lâboratuar ve fotoðrafhane yer almaktadýr.

Müzenin bahçesinde açýk teþhirde, kronolojik bir sýra içinde, mimari eserler, taþ eserler ve mozaikler yer almaktadýr.

Urfa Müzesinde toplam 73.800 adet eser mevcuttur.

Sizce Neden Gidilmeli ?
- Yorum
Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konum Haritası

Yükleniyor !..
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi