leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı Gizle

Hakkımızda

SELÇUK BELEDÝYESÝ

Ege Bölgesi’nin batýsýnda, Ýzmir-Aydýn karayolunun 73. Km.’sinde, 295 km. lik alana kurulmuþtur. Denize ve pýrýl pýrýl kumsala sahip Efes Sahili’ne uzaklýðý 9 km. dir. Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Turizmin yaný sýra pamuk, zeytin, üzüm, þeftali, nar ve narenciye gelir kaynaklarýdýr. Ýlçenin konaklama kapasitesi yaklaþýk 10.000 yataktýr. Ýlçeye havayolu ile ulaþým Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný ve Selçuk-Efes Havaalaný ile; denizyolu ile ulaþým Kuþadasý ve Ýzmir Limanlarý ile saðlanmaktadýr. Önemli trafik hatlarýnýn kesiþtiði noktada bulunduðu için kara ulaþýmý rahattýr. Yakýn il ve ilçelere demiryolu hattý ile de baðlýdýr.

    Selçuk’un en önemli özelliklerinden biri de tarihi M. Ö. 6000 yýllarýna dayanan bu topraklarýn üç dinin yayýlmasýný ve geniþlemesini saðlamýþ olmasýdýr. Eski çaðlarda Putperestlik dünyasýnda burasý Paganizm merkezi olmuþtur. En güzel örneði dünyanýn yedi harikasýndan biri olan Artemis Tapýnaðý’dýr. St. John ve havarilerinin bu topraklardan tüm dünyaya yaydýðý Hýristiyanlýk dönemine ait en iyi örnekler Meryemana Evi, Meryem Kilisesi, St. John Kilisesi ve mezarýdýr. Ýslamiyet devrine tanýklýk eden en iyi örnek ise Ýsa Bey Cami’dir. 

    Her yýlýn Ocak Ayý'nýn üçüncü pazarý Deve Güreþleri Festivali, Mayýs Ayý'nýn ilk pazar gününde Geleneksel Yaðlý Pehlivan Güreþleri, Eylül ayýnýn ilk haftasýnda Uluslararasý Selçuk-Efes Kültür, Sanat ve Turizm Festivali yapýlmaktadýr. 

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

SELÇUK BELEDİYESİ

Bu firmaya ait kayıtlar 42905. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...