leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurumsal Giriş

Erzurum
fx
English
ŞİFA HASTANESİ ERZURUM
Bu firmaya ait kayıtlar 26814. kez ziyaret edilmektedir.
Erzurum
Erzurum-Erzincan karayolu Gezköy Kışlası yanı 25200 Dadaşkent Türkiye/Erzurum/MERKEZ
Tel
: 90 (442) 329 00 00
Fax
: 90 (442) 329 04 26
Mail
: erzurumsifa@sifatip.com.tr
www.sifatip.com.tr
 · Sanal Tur --
Paylaşalım
En Yakın Gezi Mekanları

... Yükleniyor ...
En Yakın Tarihi Mekanlar

... Yükleniyor ...
En Yakın Kültürel & Etkinlik Mekanları

... Yükleniyor ...
En Yakın Alışveriş Mekanları

... Yükleniyor ...
En Yakın Yeme İçme Mekanları

... Yükleniyor ...
Şehir Panoramaları

... Yükleniyor ...
Bölge Turizm Haritası
Araç Kiralama
Duyurular

... Yükleniyor ...
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
Anı Paylaş
Hakkımızda

Þifa Hastaneler Grubu 1983 yýlýnda mütevazi bir poliklinik çalýþmasý ile baþlattýðý hizmetlerine 1987 yýlýnda da yataklý tedavi ünitelerini ekleyerek insan saðlýðýna hizmet konusunda çalýþmalarýný sürdürmüþtür.

Grubumuzun teknoloji ve personel yatýrýmlarý dünyanýn en ileri hastaneleri ile eþdeðerdedir. 1995 yýlýnda Basmane hastanesini büyüterek Ýzmir'in en büyük ilk özel hastanesi yapan grubumuz,2001 yýlýnda Bornova Þifa, 2005 yýlýnda da Doðu Anadolu’nun en büyük özel hastanesi olan Erzurum Þifa Hastanesi'ni iþletmeye açmýþ olup hizmet yelpazesini daha da geniþletmiþtir.

2009 yýlý Ocak ayýndan itibaren Ýzmir Þifa Üniversitesi çalýþmalarý baþlamýþ olup üniversite kuruluþ sürecimiz devam etmektedir.

Hastanelerimizin durmaksýzýn yapmýþ olduðu bilimsel çalýþmalar ve teknolojik yatýrýmlar sayesinde, Þifa Hastaneler Grubu uluslararasý platformda da hak ettiði yere ulaþacaktýr.

Grubumuz, Þifa Üniversitesi çalýþmalarýna ek olarak yine 2010 yýlý içerisinde yurtdýþý yatýrýmlar planlamaktadýr. Bu projelerin tamamlanmasý ve iþletmeye açýlmalarý için çalýþmalarýmýz aralýksýz sürmektedir.

Tüm dallarda teþhis ve tedaviye yönelik hizmetler veren Þifa Hastaneler Grubu, son 10 yýlda özellikle eriþkin, çocuk kardiyoloji ve kalp cerrahisi hizmetlerinde yapmýþ olduðu çalýþmalar ve teknolojik yatýrýmlar sayesinde Türkiye’de ilk sýralarda olup dünyanýn en iyi klinikleri ile eþdeðer seviyelere gelmiþtir.

Özellikle 2001 yýlýnda Bornova Þifa Hastanemizde, 2005 yýlýnda da Erzurum Þifa Hastanemizde kanser teþhiþ ve tedavisine yapýlan yatýrýmlarla, dünyada geliþen en son teknolojiler hastanelerimize kazandýrýlmýþtýr.

Tüm ekibimizin kalbine, en kutsal varlýk olan insana hizmet vermenin mutluluðu yayýlmýþtýr. Sayýsý 1300 kiþiye ulaþan Þifa personelimiz, bu zor hizmeti deðerli hastalarýmýza sunarken, kendilerini dünyanýn en bahtiyar insaný kabul etmektedirler. Ýleri teknoloji, deneyimli kadrolar ve insana saygý anlayýþý ile çalýþan hastanemiz mensuplarý, Þifa Hastaneler Grubuna güvenen ve büyük teveccüh gösteren halkýmýza layýk olmak için gece gündüz durmadan çalýþmaya devam edecektir.

Þifa Hastaneler Grubu’na güvenip yurtiçi ve yurtdýþýndan tedaviye gelen tüm hastalarýmýza saðlýk ve mutluluklar diler, Þifa saðlýk ekibi adýna saygýlarýmý sunarým.

Doç. Dr. Mehmet ATEÞ
Þifa Hastaneler Grubu
Genel Koordinatör

Konum Haritası

Yükleniyor !..

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
sifa,tip,hastane,mekan,360,sanal,tur,panoromik,erzurum,virtual,tour,Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi