leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Hakkımızda

Hikayemiz ; Tarihi Ýpek Yolu üzerinde bulunan, yüzyýllar boyunca Güneydoðu Anadolu'nun fikir, sanat, kültür ve bilim merkezi olmuþ ; ýsýnýn 40-50 dereceye vardýðý yaz günlerinin bunaltýcý sýcaklýðýndan kurtulmak amacýyla geliþen düz damlý evleri ile tipik yöre mimarisinin günümüzde de yaþatýldýðý, uzun surlarý, Malabadi Köprüsü, karpuzu, yetiþtirdiði þairleri ile ün yapmýþ ilimiz Diyarbakýr' da baþlýyor.

Þiirlere ve filmlere konu olan lezzetlere imza atan Recep BUDAK namý deðer Recep Usta 1961 yýlýnda Diyarbakýr'da doðdu. Restorancýlýk mesleðine, bulaþýkçý olarak Silvan'da baþladý. 1978 yýlýnda kendi lokantasýný açarak aþçýlýða adým attý. Aþçýlýktaki ilk ustalýðý; gerdan haþlamadýr ki bu yemek, Yýlmaz Erdoðan'ýn en çok sevilen þiirinin "Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haþlama yeme ihtimalini sevdim " dizesindeki lokantada sunulmaktadýr. Haþlamayý yapan ise Recep Usta'dýr. Bununla da kalmaz Recep Usta ; tava, kaburga dolmasý ve gerdan haþlamayý baþta Diyarbakýr olmak üzere Türkiye ve dünyanýn çeþitli ülkelerine tanýtan ve sevdiren kiþidir.
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

TAVACI RECEP USTA

Bu firmaya ait kayıtlar 26141. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...