leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmir
fx
English
URLA KARANTİNA ADASI YOLU
Bu firmaya ait kayıtlar 15171. kez ziyaret edilmektedir.
Adres
Karantina Adası 35430 Türkiye/Izmir/URLA
 · Sanal Tur --
Foto Galeri
Fotoğraf Gönder
Video Galeri
Video Gönder
Arşiv Paylaş
Seyahatnameden
Duyurular

... Yükleniyor ...
Araç Kiralama
Otel Rezervasyon
Anı Defteri

... Yükleniyor ...
+ Anı Paylaş
Mekan Bilgisi

Urla Karantina Adasý diðer adýyla Hastane Adasý aslýnda insanlýk tarihinin 5000 yýllýk izlerini taþýmaktadýr . Çok çeþitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliði yapan Karantina Adasý , adýndan anlaþýlacaðý üzere 4 tarafý denizlerle çevrili Ýzmir Körfezinde anakara ile baðlantýsý olan ve Cumhuriyet döneminde aðaçlandýrýlan en güzel iklime sahip tek adadýr.

Ana karaya yaklaþýk 600 metrelik taþ dolgu yol ile baðlanan adamýz 320 dönümlük yüzölçümüne sahip Hastanemizden baþka Hudut ve Sahilleri Saðlýk Koruma Yeri Müdürlüðü ile sadece yaz dönemlerinde faaliyet gösteren Saðlýk Bakanlýðý Sosyal Tesisleri Müdürlüðü'nü de üzerinde taþýmaktadýr.

Mülkiyeti Maliye Bakanlýðý'na ait olan Karantina Adasý Osmanlý döneminde tüm dünyada yaygýn olan bulaþýcý hastalýklarla mücadele için Pilot bölge seçilmiþ ve üzerinde bu amaca uygun küçük taaffuzhane daha sonra büyük taaffuzhane diye adlandýrýlan Karantina binalarý yapýlmýþtýr.

Bunlardan Büyük taaffuzhane aslýna yakýn bir durumda korunmaktadýr. O yýllarda burada görev yapan personellerin barýnmasý ve hizmet vermesi için Adanýn muhtelif yerlerine daðýnýk olarak 14 ayrý bloktan oluþan binalar yapýlmýþtýr.

Bulaþýcý hastalýklarýn ilerleyen Týp Bilimi ile birlikte Tehlike olmaktan çýkmasýndan sonra uzun yýllar atýf durumda kalan altyapýdan yararlanýlarak 1 Kasým 1955 yýlýnda Deniz ve Güneþ Tedavi Enstitüsü adý altýnda hizmete baþlayan hastanemiz o yýllarda hasta ve hizmet binalarý ayrý ayrý yerlerde olmak üzere daðýnýk bir þekilde faaliyet gösteriyordu.

Halen hastanemiz çatýsý altýnda bulunan ve eski bina diye adlandýrdýðýmýz blokun yapýlmasýndan sonra 1960 yýlýnda Kemik ve Mafsal Hastalýklarý Hastanesi kimliði ile faaliyet göstermeye baþlamýþ olup 1960 yýlýndan 1986 yýlýna kadar da Tek Dal Hastanesi olarak faaliyet sürdürmüþ yeni bina inþaatý ile yatak kapasitesi arttýrýlmýþtýr. 1986 yýlýndan buyana da Urla Devlet Hastanesi olarak hizmet vermektedir.

Benzer Mekanlar

... Yükleniyor ...
Konaklama

... Yükleniyor ...
Alışveriş

... Yükleniyor ...
Henüz bir harita grilmemiş!
Paylaşalım
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle
Mekan360.Com, 360, Sanal Gezinti, Sanal Tur, Sanal 360, Panorama, Panoramik, Virtual Tour,3 boyutlu360 ,3d,360 degree virtual,360 derece,360 derece İstanbul,360 derece şehir,360 derecelik fotoğraf,360 foto,360 fotoğraf,360 mekan,360 okul,360 one vr,360 panorama,360 photography,360 prodiksiyon,360 prodüksiyon,360 sanal gezinti,360 sanal tur,360 sanaltur,360 tr,360 vr,360 şehir,360foto,360tr,3d,3d 360,3d Fotograf,3d Fotoğraf,,3d foto,3d fotoğraf,3d fuar,3d hastane,3d müze,3d otel,3d panorama,3d panoramas,3d stüdyo,3d virtual tour,3d şehir,3d360,Sanal fuar,Sanal gezinti,Sanal müze,Sanal şehir,belediye 360, ,insaat 360,interaktif 360,ipix,kr pano,krpano,kuresel ,küresel 360,küresel foto,medya,medya360,mekan,okul360,panaromik,panaromik çekim,panoramic virtual tour,,panoramik fotoğrafcılık,panoramik İstanbul360,şehir portalı,otel portalı,turiz portalı,city portal,otel , markalı konut,mermer portalı ,hastane,okul,restaurant,yeme içme, alışveriş,gezi,sanaltur,sanalgezinti,mekan,mekan portalı,belediye,kentsel projeler, yapı,emlak ,kentrehberi