TARİHİ MEKANLAR

BAKİ BEY KONAĞI BURDUR

Görüntülenme - 16193 Yorum Ekle

Hakkımızda

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi,Divanbaba Caddesindedir. 17.yy Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerindendir. Kültür Bakanlığınca 1988 yılında restoresi tamamlanmıştır. Baki Bey Konağı Koca Oda adıyla da bilinir. Bilinen en eski tapu kaydı. 1830 yılında Reşit Bey üzerinedir. Ancak konağın,Reşit Bey’in dedesi Ahmet Paşa veya onun babası Çelik Mehmet Paşa zamanında yapılmış olması kuvvete muhtemeldir. Konak, zemin katı pencere bitimine kadar devam eden taş temelin üzerinde ahşap ve kalın masif kerpiç duvarlardan oluşmuş,iki katlı bir yapıdır. Alt katta ahır,ambar gibi odalar vardır. Üst kata taş merdivenle çıkılmaktadır. Üst katın bahçeye ve ara sokağa bakan geniş bir eyvanı vardır. Eyvanın tavanı çıtalarla süslüdür. Çıtaların arası da yeşil,kırmızı  toprak boyalarla süslenmiştir Konağın beşik çatısı alaturka kiremitlerle örtülmüştür. Saçağın ahşap yüzeyleri de aynen eyvanını tavanı gibi yeşil,kırmızı toprak boyalarla süslenmiş çıtalarla donatılmıştır. Direkler arasındaki boyalı süslü sivri kemerleri,eli böğründeler ile,geniş ve boyalı çıkma çıtalı bu saçaklık,mimariyi tamamlayan aksesuarı oluşturmaktadır. Eyvanın doğu kenarında selamlık,yani Baş Oda bulunur. Konağın en göz alıcı odası Baş Odadır. Baş Oda,kapısından başlayarak pencere,vitray pencereleri,dolap kapakları,dört tarafı çeviren koltuk silmeleri,tavan ve tavan göbekleri altın ve gümüş varaklarla ve kalem işi boyalarla süslüdür.
Motifler bütünüyle devrin bitkisel süslemelerini yansıtırlar. Bütün bu altın ve gümüş kaplamalar,ahşap işçiliği ile kalem işi denilen boyalı süslemeler ender rastlanan güzellikte bir Baş Oda ortaya çıkarmıştır. Baş Odanın tabanı iki kademelidir. Cumbalı kısım döşemeden yükseltilmiştir. Baş Odadan sonra yan yana,eyvana ve içten birbirine açılan iki küçük oda yer alır. Gerek malzeme,gerekse süsleme yönünden sade olmakla birlikte,altın-gümüş varak kaplamalı ve kalem işi olarak yapılan süslemeler göze çarpar. Bu odalardan biri ahşaptan,süslemeli davlumbazlıdır. Diğer ikinci küçük oda da ahşap tavan çıtalarla karelere bölünmüş ve pervazları kalem işi boyalı süslenmiştir. Orijinalinde evin devamında en az bir odanın daha olduğu düşünülmektedir. Ancak yıkılarak,yok olmuştur.

Burdur’da XVIII.yüzyılda yapılmış ve Osmanlı sivil mimarisinin Burdur’daki örneklerinden olan Baki Bey Konağı, Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştır.
Kocaoda ismi ile tanınan bu konak iki katlıdır. Alt katı kesme taştan, üst katı da ahşap ve kerpiç karışımı bir malzemeden yapılmıştır. Konağın alt katına ahır ve ambar gibi bölümler yerleştirilmiştir. Konağın üst katı bahçeye bakan geniş bir eyvan şeklindedir. Bu eyvanın tavanı ahşap işçiliği bakımından da üzerinde durulacak bir eserdir. Ayrıca konağın içerisinde ağaç işçiliği yönünden önemli yüklük, dolaplar ve pencereler bulunmaktadır. Bunların üzerine altın-gümüş varak işlemeleri, kalem işleri ve bitkisel motifler yapılmıştır.
Günümüzde bu konak Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetiminde, bir sivil mimari örneği olarak müze konumuna getirilmiştir.

Etiketler

sivil mimari konak tarihi osmanlı burdur kültür turizm

Yorum Ekle