DİNİ MEKANLAR

ÇİLEHANE ÇANAKKALE

Görüntülenme - 9639 Yorum Ekle

Hakkımızda

 Çilehane'deki ziyaretçi sayısı her gün değişiyor. Bir gün çok kalabalık oluyor bir gün sakin.Diğer ziyaret mekânları kadar gözde olmamasının sebebi çok fazla bilinmemesi. Tecrübeli bir rehberle Gelibolu turuna çıkan ve şehrin tarihi geçmişini bütün ayrıntılarıyla öğrenmek isteyenler görmeye geliyor.Çilehane, Gelibolu'da fener altı dediğimiz mevkidedir. Burası dik bir kayanın altındaki bir oyuktur. Bu oyuk sonradan akden geçirilerek küçücük bir giriş ve kücüçük bir oda haline getirilmiştir. Bugün halen bu küçük oyugun içinde bir seccade ve abdest almak için bir ibrik vardır. Buraya çilehane denmesinin nedeni, Yazıcızadenin burada zaman zaman izdivaya çekildiği yer olmasındandır. Bir söylentiye göre Yazıcızade ünlü eseri Kitap-ı Muhammediye'yi burada inzivaya çekilerek yedi yılda yazmıştır.

"Meğer günlerde bir gün emr-i taktir
Oturmuştum Gelibolu'da sırra
Elimi çekmiş idim cümle halktan
Dilimde zikr idi kalbimde zikra"
Demekle burada arada sırada inzivaya çekildiği kendisi kaydeder.

Etiketler

ibadethane nefs dua kuranikerim namaz ilahi inziva kitabi

Yorum Ekle