DİNİ MEKANLAR

ESKİ CAMİ

Görüntülenme - 2746 Yorum Ekle

Hakkımızda

Edirne'de Osmanlı'lardan günümüze ulaşmış en eski anıtsal yapıdır.
15. yüzyılda yapılmış cüsseli camilerin en önemlisidir. Edirne'de zamanımıza ulaşmış ilk orjinal abidevi yapı olarak da bilinir. Bu aynı zamanda Devletin büyümesinin de simgesidir. 1403'te Suktan I.Süleyman tarafından yapımına başlanmış, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414'te bitirilmiştir. Mimari Konyalı Hacı Alaaddin, kalfası Ömer İbn İbrahim'dir.
Eski Cami için rivayet edilir ki; Hacı Bayram Veli Edirne'ye II.Murat tarafından getirildikten sonra; bir gün, Eski Cami'ye gider. Camiye girdiğinde, orta kubbenin altında ibadete meşgul olan Hz. Muhammed (SAV)'i görür. Orada ne yaptığını sorduğunda Peygamber kendisine: ''Bu cami benimdir, ümmetimle bile olurum. Ya Şeyh! Zinhar bu makamı hali görmesinler. Daim gelup bundan hacet dilesinler.'' der.
Caminin inşa edildiği dönemlerde yaşayan büyük mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli'nin, Ankara'dan gelerek bu kürsüden halka vaaz verdiği sonraki vaizlerin ise ona hürmetten burasını kullanmadıkları söylenir.
Rivayete göre Sultan Ahmet Han (I.Ahmet) Edirne'ye gelir, camiyi gezer. Kürsünün neden kapalı olduğunu sorar, durumu anlatırlar.
Cuma günü kürsüde va'z edeceğini söyler kürsünün açılmasını emreder. Kendisine bu geleneği bozmamasını hatırlatır. Ancak dinlemez kürsüye çıkar, Besmele çekip va'za başlamak ister ancak bir türlü dilini kıpırdatamaz. Cemaat bekler bekler.. Bir süre sonra Sultan Ahmet bu işe hem şaşırır hem de pişman olup kürsüden inerç
O günden sonra kürsüye va'z için kimse çıkmaz.
Kürsünün arkasında duvara eski harflerle 'Makam-ı Hacı Bayram Veli'' yazılır.

Etiketler

edirne eski cami

Görüşler ()

Yorum Ekle