DİNİ MEKANLAR

HALİME HATUN CAMİİ GÖLMARMARA

Görüntülenme - 12371 Yorum Ekle

Hakkımızda

Osmanlı padişahlarından 3. Mehmet in süt annesi ve dadısı olan Halime Hatun, S.Tekeli Lala Mehmet Paşa nın da kayınvalidesidir. Büyük ve çok zengin bir vakfıyesi vardır. Ölüm tarihi ve mezarı hakkında hiçbir bilgi yoktur. Vakfiyede: bir camii (Halime Hatun Camii),bir darülhadis,bir kütüphane,bir okul,bir imaret ile kadın ve erkeklere ait bir misafirhane vardır.
1566 yılında Manisa’da doğmuş olan, Sultan III. Murat’ın oğlu Şehzade Mehmet, 1584 yılından, III. Mehmet olarak tahta çıktığı 1595 yılına kadar Manisa’da sancakbeyi olarak görev yapmıştır. Dadısı ve sütannesi Halime Hatun adına Gölmarmara’da yaptırmış olduğu külliye, cami, medrese ve imaretten oluşmaktadır. 17. yüzyıl sonlarında külliyeye gelir sağlamak amacıyla bir de çifte hamam ilave edilmiştir. İyi korunmuş bir biçimde günümüze ulaşan cami, Şahuban Camii’ne benzemekle birlikte daha gösterişli bir yapıdır. Taş ve tuğladan yapılmış, kare planlı ve yüksek pandantif kubbelidir. Kadınlar mahfili tavanının altın yaldızlı kalem işleri ve bir göbekle süslendiği, yarım kemer biçiminde duvara dayalı minberinin iki renkli mermerden yapıldığı görülmektedir.
Halime Hatun Camii Gölmarmara çarşısı içinde Yeni camii mahallesinde, Şahuban Camii’nin kuzeyinde inşa edilmiştir. 3.Mehmet’in Manisa Valiliği ve 1595 yılında tahta geçmesi ile dadısı ve süt annesi Halime Hatun için yaptırılmıştır. Plan tipolojisi bakımından Şahuban Camii’nin kaliteli bir benzeridir. Camii’nin bilinen bir kitabesi yoktur. Kare planlı bir harim ve üç bölümlü son cemaat mahallinden mevcuttur. Harimin üstü tek kubbe ile örtülüdür. Minaresi kuzeydoğu cephede camiye bitişik durumdadır. Caminin şadırvanı orjinaldir. Kısmen mermerden yapılmıştır. Fakat üst örtüsü daha sonra yapılmıştır.
Halime Hatun Külliyesi (Medresesi) 1595-1605 yılları arasında Halimehatun Camii avlusunda inşaa edilmiştir. İlçe Müftüğünce Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır.

Külliyeye ait olan Medrese camii’nin kuzey cephesi karşısında yer alır. Camii ile birlikte yaptırılmıştır. Medrese doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir yapıya sahiptir. Alında “U” şeklinde bir yapıya sahipken bugün doğu ve batı kanatları yıkılıp yerine dikdörtgene yakın yeni bir bina inşa edilmiştir. Medrese odaları bugün müftülük,arşiv öğretmenler odası olarak kullanılmaktadır. Yapı tamamı ile restore edilmiştir. Halime Hatun İmareti, Halime Hatun tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin bir parçasıdır. Cami ve medrese bir cadde ile ayrılmıştır . Kitabesi yoktur. İmaret “L” şeklinde düzenlenmiştir. Avlunun güney ve doğu yönlerinde kubbeli dört oda mevcuttur. Odaların üzeri kubbe ile örtülüdür. Bu yapı şuanda öğretmen evi olarak kullanılmaktadır. İmaretin güneyinde yer alan Hamam 1595 yılına tarihlenmektedir. Bugün yıkık bir vaziyettedir. Hamam kare plana sahiptir. Külliye ye gelir sağlamak için çifte hamam düzenlendiği belirtilmektedir. Kubbeleri yıkılmıştır. Duvarları kısmen sağlamdır.

Etiketler

cami ezan namaz tarihi külliye imaret vakıf hatun halime dua

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Gurhan Inal

3. Mehmet'in dadısı ve süt annesi Halime Hatun tarafından yaptırılan ve 17. yüzyıla tarihlenen külliyenin vakfiyesinden; cami, medrese, dârülhadis, sıbyan mektebi, kütüphane, imaret ve misafirhaneden meydana geldiği öğrenilmektedir. Bugüne kalan birimler cami, medrese ve imaretle aynı yüzyılın sonlarında gelir sağlamak amacıyla külliyeye eklenen çifte hamamdır. Tek kubbeli tipte olan cami plan bakımından Bursa Alâeddin Bey Camii'ni andırır; yakın çevresinde yer alan XIV. yüzyıl sonuna ait Şahuban Hatun Camii'nin daha gösterişli bir benzeridir. Caminin kuzeyinde yer alan medrese ise, dikdörtgen planlı bir avlunun doğusuna dizilen altı oda ile ortada dershane-mescid ve iki yanında ikişer oda olmak üzere batısına dizilen beş mekândan meydana gelmiştir. İmaret Caminin doğusunda yer alır. Büyük bir kısmı yıkılmış ve bugüne sadece dört odadan oluşan ve kuzey-güney, doğu-batı doğrultusunda gelişen “L” şeklinde bir köşe bölümü ile ulaşmıştır. Hamam caminin doğusunda ve biraz uzağında inşa edilmiştir. Halk arasında Rum Hamamı denilen yapının belirli bir plan özelliği yoktur. Kesme taş örgülü duvarlar üzerine tuğla kemerli kubbelerle örtülü olan çifte hamamın kadınlar kısmı soğukluk ve kare planlı iki halvet odası, erkekler kısmı da soğukluk ve kare planlı dört halvet odasından meydana gelir. Külliyeden günümüze ulaşan bölümlerin yapılan onarımlar sonucu bazı orjinal yönlerini yitirdiği bilinmektedir.

1 yıl önce

Sadece ve sadece eğlenceli tarih

Çok güzel bir cami

1 yıl önce

Cengiz Ertürk

4 ay önce

Ali Dumrul

1 yıl önce

İbrahim Saygi

1 yıl önce

Yorum Ekle