MESİRE VE DOĞAL ALANLAR

HERSEK GÖLÜ YALOVA

Görüntülenme - 14004 Yorum Ekle

Hakkımızda

Marmara Denizinin güney yönünde doğu batı doğrultusunda uzanan çöküntü bir alanda oluşmuştur. Gölün denizle olan üç bağlantısı eskiden açık bir durumda iken şu anda kumla kaplı bir durumdadır. Bu girişlerden bir tanesinde metal ızgaralı beton bir balık tuzağı bulunduğu görülmüş ama şu anda bu tuzak terk edilmiş ve dağılmış durumdadır. Sahil şeridi boyunca uzanan beton bir set, lagünü denizden ayırmaktadır. Deniz seviyesinde olan gölün batı yönünde yükseltisi fazla olmayan, üzeri ağaçlık ve çalılıklarla kaplı olan ve Deniz Üssü komutanlığı sınırları içinde kalan tepelik bir alan bulunmaktadır. Gölün doğu ve güney kısımları çayırlık ve tarım arazileriyle çevrelenmiştir. Ortalama göl alanı 150 hektar civarında olup, göl alanı yıllara ve mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. Büyük bir bölümü sığ olan gölün ortalama derinliği 1.5-2 metre civarındadır. Gölü besleyen yüzeysel tatlı su kaynağı bulunmamaktadır. Yeraltı sularıyla besleniyor olduğu tahmin edilmektedir. Göl ekolojik yönden ötrofik ( bol gıdalı ) bir göl olup, su içi bitkileri bakımından oldukça zengindir. Gölün özellikle batı kesimlerinde sazlık alanlar dikkat çekmiştir. Su ürünleri açısından önem taşıyan gölde kefal, levrek, pisi, gümüş, dil ve ispari gibi balık türlerin yaşadığı öğrenilmiştir. Başta bu özellikler olmak üzere alanın biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olduğu ve önem arz ettiği gözlenmiştir. Hersek Gölü Anadolu'ya Kuzeybatıdan giren kuş göç yolu üzerinde bulunması, uygun iklim koşulları ve besin maddeleri yönünden oldukça zengin oluşu değişik türden kalabalık kuş gruplarına beslenme, kışlama ve barınma olanağı sağlamaktadır. Yapılan gözlemler neticesinde alanda değişik ördek türleri, sakarmeke, batağan, gri balıkçıl, büyük ve küçük beyaz balıkçıl, alaca balıkçıl, büyük karabatak ve çok sayıda değişik martı türlerin varlığı tespit edilmiştir. Özellikle alandaki ördek ve balıkçıl popülasyonların çokluğu dikkat çekmiştir. Alanın geneli değerlendirildiğinde, başta su kuşları olmak üzere çok çeşitli yaban hayatı barındırması ve floristik açıdan zengin oluşu ve yukarıda belirtilen diğer özellikleri nedeniyle sulak alan özelliği taşımaktadır.

Etiketler

hersek gölü yalova gezi mesire sosyal alan mekan360 sanaltur

Yorum Ekle