ULU CAMİİ BURDUR

21383 kere görüntülendi. Yorum Yapın
 
 

Hakkında

H. 700 tarihinde Hamitoğlu Feleküddin Dündar Bey tarafından yaptırılmıştır. Tavan ahşap olup, ahşap sütunlarla desteklidir. Anadolu Beylikler döneminin (Hamitoğulları) güzel örneklerinden biridir. Burdur şehir merkezinde, Pazar Mahallesinde bulunan Burdur Ulu Camisi, vakıf kayıtlarına göre Hamitoğullarından Dündar Bey tarafından 1300 yılında yaptırılmıştır. Sonraki yıllarda harap olan bu camiyi Çelik Mehmet Paşa 1749 yılında ikinci kez yaptırmıştır. Ancak bir deprem sonucu yıkılan cami l935 yılında Neo-Klasik üslupta yeniden yapılmıştır. Cami düzgün bir plan şeması göstermemektedir. Dikdörtgen planlı cami kesme taştan yapılmıştır. Son cemaat yeri caminin ibadet mekanından daha alçak olup önünde doğu, batı kenarlarında birer, kuzeyde de üç sivri kemerli açıklıkları bulunmaktadır. İlk yapılışında açık olan bu son cemaat yerleri camekanla kapatılmıştır. İbadet mekanını üzeri ahşap bir tavan ile örtülmüştür. Üst örtüsü de oluklu kiremit çatılıdır. İç mekanda herhangi bir süsleme elemanına rastlanmamaktadır. Mihrap dikdörtgen bir niş içerisinde yuvarlak bir niş şeklindedir.Yanına basit bir minber eklenmiştir.Caminin ilk yapılışından kalan oyma tekniğinde yapılmış ahşap minberi Burdur Müzesindedir. Bu minberin oldukça zengin, birbiri içerisine girmiş bitkisel motifleri bulunmaktadır.Buna dayanılarak caminin ilk yapılışında kapı, pencere ve dolap kapaklarının da Osmanlı ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini sergilendiği sanılmaktadır. Caminin kuzey doğu ve kuzey batı köşelerine kare kaideli yuvarlak gövdeli iki minare yerleştirilmiştir. Minarelerin şerefe altları klasik baklava ve stalaktitlidir. Kuzey, doğu ve batı yönlerinde üç giriş kapısı bulunan caminin ana duvarlarında iki sıra halinde Neo-Klasik üslubun özelliklerini yansıtan ince uzun,sivri kemerli pencereleri bulunmaktadır.
Dündar Bey ,bu tarihte Burdur'a bir cami yaptırmış ve camiye gelir olması için bazı vakıflarda bulunmuştur.Yaptırmış olduğu Cami etrafına o tarihlerde halen Üç Dibek Mahallesi olarak bilinen ve 16.yüzyılda Çukur Mahallesi adıyla da anılan mahalle halkının yukarı doğru yerleşmeye başlamasından sonra; şenlenmiş ve Burdur'un şehir dokusu böylece oluşmuştur. Anadolu'da bir çok şehir bilindiği üzere  13 ve 14.yüzyıllarda  inşa edilen bu gün hepsi Ulu Cami adıyla bilinen yerler etrafında gelişmiştir. Burdur Pazarının çok eski tarihlerden, 1960 lara kadar bu çevrede  kurulduğu biliniyor.16. yüzyılda Hamit Sancağının  önemli pazarlarından  birisi olan Burdur Pazarının  geliri 30 Akçe idi. Burdur Ulu Camii, Osmanlı Devleti zamanın da Cam-i Atik(Eski Cami) adını taşımış etrafında oluşan mahalleye de Cami-i Kebir Mahallesi denilmiştir. Cami  çevresinde Osmanlı devrinde  çok sayı da vakıf dükkanı  mevcuttu.Bunların çoğu bu günde ayakta  durmaktadır.Ayrıca hamam ,karbansaray(Kervan saray değil ona benzer küçük yapı bir çeşit han) çeşmeler ,esnaf  loncaları  gibi sosyal yapılar  asırlarca  halka hizmet vermişlerdi .Ne yazık ki bunlardan  günümüzde ayakta kalan yoktur.Ulu Cami ,depremler  sonucunda yıkıldığından bir kaç defa yeniden yapılmıştır.Elimizdeki veriler 1748 yılında ,Hamit Mutasarrıfı olan ve bir çok kaynak ta Burdurlu olduğu belirtilen ( Burdur'da doğmasa da bir şekilde Burdur'da büyüdüğü ailesinin bir çok ferdinin de Burdur'da yaşadığı biliniyor.Ayrıca o Konya Valiliğine atandıktan sonra da çocukları ve diğer kardeşleri sehir de yaşamaya  devam etmişlerdir. En son 1914 depremiyle yıkılan eser daha sonra  neoklasik tarzda yeniden inşa edilmiştir.Kapılar 700 asırdır kullanılmaktadır.Kitabesi bu gün Müze bahçesinde sergilenmektedir.Ulu Camii'ninOsmanlı Devleti zamanın da iki şerefeli iki minaresinin bulunduğunu, çeşitli vakıf sicillerinden öğreniyoruz. Ayrıca camide her gün Kuranı Kerim okunması için çeşitli vakıflar da bulunan insanların varlığını yine sicillerde görüyoruz.

Saat Kulesi
Ulu Camiinin on metre kuzeyindedir. Burdur eşraflarından Hacı Rıza Demiroğlu Ethem Demir tarafından 1942 yılında yaptırılmıştır. Kesme Taşlarla inşa edilmiştir. Kare plana sahiptir.

   

Etiketler

ezan namaz cami ulu burdur merkez hamitoğulları osmanlı selçuklu mimari saat kule

İletişim Bilgileri

Hava Durumu