DİNİ MEKANLAR

ULU CAMİİ NİKSAR

Görüntülenme - 20195 Yorum Ekle

Hakkımızda

1145  yılında  Çenepni  Zade  Hasan Efendi tarafından yaptırıldığı rivayet  edilen  camii  dikdörtgen  planlıdır. Üstü; enine beş, derinliğine  yedi  çapraz  tonozla  kapatılmıştır. Avlusuz bir yapıdır. Mukarnas nişli mihrap Selçuklu, yana kaymış  olan  portal  ise  Osmanlı  mimarisinin özelliklerini taşır.Anadolu’nun  en  eski  ve  en  yüksek minaresi olan tuğla minare bir  depremde yıkılmıştır.

Ulu Camii; neflerin kıble duvarına dik  uzanması,  portalin  cephede  asimetrik oluşu, mihrap önü kıblesi  yerine  aydınlık  feneri  olması  ve kuzeydoğu köşesinin çarpıklığı gibi  mimari  özellikleriyle  çağdaş  benzerlerinden  farklılaşmaktadır. Sık  sık  tamir  gören  caminin  dış  duvarlarındaki payandalar sonradan eklenmiştir.

Ulu Camii

Rami Gümen

Önce yaralı dedik, öksüz dedik bi-baht dedik…
Sana biz;
Çöküyor Selçuki’nin mimarisi eyvah dedik…

Yaranı saracak, meğerse tabipler var imiş, Sonradan

Geç de olsa, güç de olsa sahipler çıkar imiş.

Yaran sarılmakta; gül neşelen, yerime artık.

Şimdi sen

Sil gözün yaşını mahzun, melül görünme artık.
Vatanı bir bütün, cennetten bahçe yapacağız

Kısmetse

Allah Allah sedalarıyla Hakk’a varacağız

Ey! Ulu Cami gazan isminle mübarek olsun

Dilerim

Allah’ın şefkat güneşi daim üstüne doğsun…

Yücelsin, coşsun o sedalar ta ki arşa kadar!

Daim

İnlesin bütün gök, kubbe taki mahşere kadar!

Müsterih ol, şanlı mazinle Ey ulu mabet,

Üzülme,

Daha nice eserler yapacaktır, gör bu Millet…

Etiketler

dini mekan tarihi camii ibadet inanç dua minare mescit türbe

Yorum Ekle