RUFAİ TEKKESİ-AHMET VEHBİ EFENDİ TÜRBESİ MANİSA MERKEZ ŞEHZADELER Manisa | Sanal Tur | Mekan360.com
DİNİ MEKANLAR Türbe

RUFAİ TEKKESİ-AHMET VEHBİ EFENDİ TÜRBESİ MANİSA

Hakkımızda

Ahmet Vehbi antaki hz nisbesinden de anlaşılacağı gibi AntakyalıdırDoğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Manisa ya geldiğinde 1249 hc 1833 mld kırk yaşlarında olduğu bilinmektedir Ahmed efendi HZ babası Mehmed Emin efendidir ilk tahsilini antakyada yapmıştırgençlik yıllarında öğrenim için önce Mısıra oradan da İstanbula giderek tahsiliyapmıştırBir süre Fatih medresesinde müderrislik görevi yapmıştır
Bir gün İstanbulun Kartal semtinde Rifai tarikatının marifi kolu kurucusu Şeyh Seyyid Muhammed Fethül Marif HZ ile tanışır ve ona intisap eder:Uzun süre bu dergahta sülük eder ve tarikatın feyzinden bereketinden faydalanarak irşad vazifesi ile görev alarak Manisaya gelirAhmed Efendi Manisada bir sene Hatuniye Medresesinde hocalık yaptıktan sonra İbrahim Çelebi Medresesine tayin edilir ve Bir senede görev orada yapar
Manisa eşrafından Rüstem Efendi ve arkadaşları Ahmed Efendi yi yalnız bırakmazlarTekke arsasının alımıda ve inşasında Ahmed Efendiye yardım eder ve maddi destekte bulunurlarAhmed Efendi HZ onsekiz seneye Manisada Rifai tarikatının tahsil ve terbiyesini isteklilere talim etmiştir.

Etiketler

türbe tekke rıfai manisa 360 tarih merkez ibadet

Görüşler ()

Yorum Ekle