YAKUP ÇELEBİ - ESKİ CAMİİ DEMİRCİ DEMİRCİ Manisa | Sanal Tur | Mekan360.com
Cami DİNİ MEKANLAR

YAKUP ÇELEBİ - ESKİ CAMİİ DEMİRCİ

Görüntülenme - 14059 Yorum Ekle

Hakkımızda

Özellikle yün cami halısı üretimi konusunda önemli bir üretim merkezi haline gelmiş olan Manisa’nın Demirci ilçesi başka doğal güzellikleri de barındırıyor. Kuruluşu çok eskilere dayanan ilçe, tarihte de adından söz ettirmiş. Cami ve otel halısı üretiminde önemli konumdaki ilçeyi okuyucularımıza kısaca tanıtmak istedik.

İlçenin merkezi, eski çağlarda Lydia Bölgesi ile Misis Bölgesi arasında doğal sınır olarak kabul edilen Demirci Dağı’nın batı eteklerinde kurulmuştur. Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır ve Tunç devirlerini yaşamış yerleşim alanıdır. Hitit, Frigo, Lidya, Pers, İskender, Bergama, Roma’nın ikiye ayrılmasından sonra Bizans (Doğu Roma) egemenliklerini tanıyan, yeni yerleşimlerle gelişen ilçe, Anadolu Beylikleri döneminde Türk egemenliği altına girmiştir. Bütün Anadolu’nun Türkleşmeye başladığı bir sırada Batı Anadolu’ya bir uç beyi olarak atanan Saruhanoğulları Gaza ve Cihad geleneği ve fethedilen yerlerin fethedenlere yurt olarak verilmesi geleneği içinde, Demirci ve çevresi 1310 yılından sonra Türk egemenliğine girmiştir.
Saruhanoğlu Çuğa Bey, onun ölümünden sonra oğlu Devlet Han ve onun da ölümünden sonra Yakup Çelebi, Demirci ve yöresinin hâkimi olmuşlardır. Saruhanoğulları’nın Osmanlı’ya bağlanmasından sonra Yıldırım Beyazıt, Saruhanoğlu Hızır ?ah’a Demirci, Adala, Gördes, Kayacık ve Kemaliye taraflarının yönetimini bırakmıştır. Hızır ?ah döneminde Demirci, Borlu ve çevre köylerinde birçok vakıf yapılmıştır. Kültürel yatırımlar gerçekleşmiştir. Osmanlı belgeleri Hızır ?ah’ın adından da çok söz etmektedir. 141O’da Hızır ?ah’ın öldürülmesiyle Devlet Han’ın oğlu Yakup Bey, Demirci’de hüküm sürmüştür.
Saruhanoğulları’nın hâkimiyetinin 1412’de sona ermesi sonucu o tarihten 1920 tarihine kadar, yani Yunan işgaline kadar Osmanlı egemenliğinde kalan Demirci, Saruhan Sancağı’na bağlı olarak 1595 yılına dek veliaht şehzadelerin yönetimi altında bulunmuş bir kaza merkeziydi. Kadılık idaresi 1754 yılına kadar sürmüş, o tarihten sonra Demirci, ayanların eline geçmiştir. Voyvoda Kocabaşı ile başlayan ayanlık yönetimi, Demirci’de belediye yönetimi kurulana kadar devam etmiştir. Demirci Kurtuluş Savaşı yıllarında sürekli işgal altında kalamamış ve özellikle Demirci Kaymakamı İbrahim Ehem’in örgütlediği akıncılarla Yunanlılara karşı başarılı bir direniş gösterilmiştir. Demirci, Kurtuluş Savaşı’nın en sıkıntılı günlerinde ümit ışığının parıldamasına neden olmuştur. Demirci zaferinin kazanılması; Bursa’nın Yunan işgali altına düştüğü, bu yüzden TBMM’nin heyecanla çalkalandığı ve bazı üyelerinin kendilerini tutamayarak ağladığı, Bursa Komutanı Bekir Sami Bey’in ve Alaşehir Havalisi Komutanı Aşir Bey’in görevlerinden alındığı bir dönemde bu olayların yatışmasına sebep olmuştur.

Gerek 1296/1878 yılı  gerekse  1316/1898 yılı Aydın Vilayeti salnamesinde Demirci’nin Güneydoğu istikametinde şehre yaya olarak 2 saat mesafede Eskihisar Köyü sınırları dahilinde  Ilıca adı verilen bir kaplıcanın bulunduğu, kaplıca suyunun kükürtlü ve cilt hastalıklarına faydalı olduğu belirtilmiştir.

Etiketler

onbesinciyuzyil cemaat ibadethane resim tarihi-yapi celebi

Görüşler ()

Yorum Ekle