Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Kiliseler
       Camiler
       Tekkeler
       Türbe
       Mescitler

Toplam 413 mekan bulundu
Gezi MekanlarıDİNİ MEKANLAR

DİNİ MEKANLAR

SARI SELİM CAMİİ PAYAS

Sokollu Mehmet paşa 1574’te Mimar Sinan’a Cami, Medrese, Sıbyan Mektebi, Arasta, Han, Tabhane, İmaret, Hamam ve Çeşmeden oluşan bir külliye yaptırmıştır. Caminin ibadet mekânını örten büyük kubbe iki küçük kubbe ile desteklenm...

(23272 kez görüntülendi)
DİNİ MEKANLAR

BAYRAKLI BABA TÜRBESİ ÇANAKKALE

Gelibolu da bir çok türbe ve mezar bulunmaktadır.Ama bunların içinde Bayraklı Baba Türbesi en çok ilği duyulup ziyaret edilen türbelerden biridir....

(23113 kez görüntülendi)
DİNİ MEKANLAR

KÜFREVİ TÜRBESİ BİTLİS

1898 tarihinde, Bitlis mimari yapısından tamamen farklı bir tarzda yapılan türbe, Küfrevi Konağının bahçesinde kurulmuş bir ziyaretgahtır. Dış görünüşü itibariyle İstanbuldaki Geç Dönem türbelerine benzemektedir....

(23020 kez görüntülendi)
DİNİ MEKANLAR

EMİR HACI HIDIR BEY CAMİİ SOMA

Manisa Soma ilçesinde bulunan bu camiyi kitabesinden öğrenildiğine göre; Emir Hıdır Bey 1791-1792 yılında yaptırmış, sonraki yıllarda çeşitli onarımlar geçirmiştir. Cami enine dikdörtgen planlı olup, kesme taş ve moloz taştan...

(22969 kez görüntülendi)
DİNİ MEKANLAR

HİSAR CAMİİ KEMERALTI İZMİR

İzmir deki camilerin en eskisi ve en büyüğü olarak atfedilir. Avlusunun küçüklüğü caminin hacmiyle tezat oluşturur. Cami bugünkü adını, eskiden İç Limanın ağzında bulunan fakat günümüze ulaşmayan...

(22951 kez görüntülendi)
Tekkeler

KARABAŞ-İ VELİ TEKKESİ

On altıncı yüzyılda Halvetiye Tarikatı'na bağlı olarak h.957/m.1550 yılında vefat eden Şeyh Yakub Çelebi tarafından Veli Şemsettin (İbrahim Paşa) Mahallesi'nde kurulmuştur. 19. yüzyıldan itibaren Kadiriye Tarikatfnın Eşrefiye kolu...

(2237 kez görüntülendi)
DİNİ MEKANLAR

ULU CAMİİ ŞANLIURFA

Caminin inşa kitabesi bulunmamaktadır. Bu yüzden kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. 1170-1175 yıllarında Zengiler tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabelere göre Ulu Camii; 1684, 1779, 178...

(22255 kez görüntülendi)
DİNİ MEKANLAR

BURGAÇ HATUN TÜRBESİ

Bibi Hatun Türbesi olarak da anılmaktadır. Kitabesi bulunmaması sebebiyle kime ait olduğu bilinmemektedir. Altıgen planlı türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Altıgen kubbeye geçişte pandantifler kullanılmıştır. Yapı tamamen tu...

(2213 kez görüntülendi)
Camiler

BURSA YEŞİL CAMİ

Yapımına 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmet döneminde başlanan Yeşil Cami, Suktan'ın vefatı dolayısıyla son cemaat yeri bitirilemeden 1424 yılında II.Murat tarafından tamamlanmıştır. Ters ''T'' planında camilerden olan Yeşil Cami'n...

(2184 kez görüntülendi)
DİNİ MEKANLAR

SVETİ KONSTANTİN

Edirme'nin Kıyık Semtinde 1880 yılında inşa edilmiştir. 1889 da dekore edilen kilisedeki yazılar slav bulgarca ile yazılmıştır. Daha önce aynı yerde bulunan kiliseden kalmaz bazı tablolar mevcuttur. Halk arasında Bulgar Kilisesi olarak...

(2179 kez görüntülendi)
DİNİ MEKANLAR

HATUNİYE CAMİİ MANİSA

Hatuniye Camii ve Külliyesi 1490 yılında Sultan 2. Beyazıt’ın eşi Hüsni Şah Sultan tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra 1497 yılında külliyeye gelir sağlamak amacıyla dükkanlar ilave edilmiştir. Medrese ve imarethane diğer bi...

(21594 kez görüntülendi)
Camiler

SÜLEYMANİYE CAMİİ ALANYA - SULEYMANIYE MOSQUE

Cami, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından kentin yeniden düzenlenmesi sırasında 1231 yılında kalenin zirve kısmında, İçkale'nin hemen dışında yaptırılmıştır. Ancak sonraki yıllarda cami yıkılmış ve 16. yüzyılda Os...

(21546 kez görüntülendi)