Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

Toplam 4 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZMEmitt 2011

Emitt 2011

ADIGEYA RUSSIAN FEDERATION

Adigeya veya Adige Cumhuriyeti (Adigece: Адыгэ Республик). Kuzey Kafkasya’da, Rusya Federasyonu içinde federe cumhuriyet. Kafkas Daðlarýnýn kuzeyinde, Krasn...

(3691 kez görüntülendi)
Yerel Yönetimler

T.C. TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL EMİTT 2011

Kültür, bir toplumu diðer toplumlardan farklý kýlan, geçmiþten beri deðiþerek devam eden, kendine özgü, sanatý, inançlarý, örf ve adetleri, anlayýþ ve davranýþlarý ile onun kimliðini oluþturan yaþayýþ ve düþünüþ tarzýd...

(3573 kez görüntülendi)
Emitt 2011

MİKA TUR EMİTT 2011

1997 yılında kurulan "Mika Tur Seyehat Acenteliği ve Turizm A.Ş." Türk turizminde birçok ilkelere imza atmıştır. Grubumuz bünyesinde bulunan "Waterfall Tour" yabancı turistlere, "Mika Tur" ise Türk turistlere bireysel hizmetlerden kitle t...

(9 kez görüntülendi)
Emitt 2011

SKY AİRLİNES EMİTT 2011

SKY Havayollarý Türk turizminin öncüsü ve gözbebeði KAYIGROUP'a baðlý, Antalya'da konuþlanmýþ ve Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan verilmiþ tarifeli ve tarifesiz yolcu taþýma hakkýna sahip bir havayolu þirketidir. 2000 'in sonlar...

(4572 kez görüntülendi)