Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 116 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

TURİZM

BOLU VALİLİĞİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Bolu - Mustafa Kemal Paþa iliþkileri, Erzurum Kongresi sýrasýnda baþladý. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da, 4 Eylül 1919'da Sivas'taki milli kongreler, bunlara ait metinler, telgraf yolu ile Bolu Mutasarrýflýðý'na ulaþtýrýldý. Hey'et-i Te...

(3477 kez görüntülendi)
TURİZM

SAKARYA VALİLİĞİ - EMİTT STAND

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi zengin kültürel değerler ve ilgi noktaları; orman, yayla, göl, deniz ve kaplıca gibi çeşitlilikleri içine alan doğa t...

(3976 kez görüntülendi)
TURİZM

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI - EMİTT STAND

Birinci Başkan : Kilecizade Rifat Bey, İkinci Başkan :Cebecizade Hafız Efendi, Birinci Yardım :Hacıbakizade Şükrü Efendi, İkinci Yardımcı : Akıllızade Hakkı Efendi, Üye : Değirmencizade Mehmet Fuat Efendi, Binbaşızade Refik Bey, Ar...

(5267 kez görüntülendi)
TURİZM

RİZE VALİLİĞİ - EMİTT STAND

Rize'nin tarihi öncesi hakkýnda bilgilerimiz sýnýrlýdýr. Yöreye hakim olan orman dokusu nedeniyle, Rize'nin tarih çaðlarý ile ilgili bilgilere ýþýk tutacak arkeolojik bulgular da bu güne kadar ortaya çýkarýlamamýþtýr. Rize'nin tar...

(5145 kez görüntülendi)
TURİZM

OSMANİYE VALİLİĞİ - EMİTT STAND

Anadolu, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle tarihin her döneminde cazibe merkezi olmu...

(4719 kez görüntülendi)
TURİZM

ORDU VALİLİĞİ - EMİTT STAND

Ordu; Doðu Karadeniz Bölgesi içinde yer almaktadýr. Kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde Tokat, Sivas, Doðusunda Giresun, Batýsýnda Samsun Ýli bulunmaktadýr. Konumu 40-41 Kuzey Paralelleri, 37-38 Doðu meridyenleri arasýndadýr.Toplam yüz ölç...

(3985 kez görüntülendi)
TURİZM

BURDUR EMİTT 2011 FUAR STAND

Burdur ili, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir ilidir. Burdur'un plaka kodu 15, il sýnýrlarýndaki toplam nüfus 256.803'tür....

(18072 kez görüntülendi)