Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 116 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

TURİZM

TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ - EMİTT STA

Yüzölçümü: Tekirdağ, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara denizinin kuzeyinde ve tamamı Trakya topraklarında yer alan 3 ilden biri olup, 6313 km2. yüzölçümüne sahiptir. Nüfus: 2000 yılı sayım sonuçlarına göre, Tekirdağ&...

(5804 kez görüntülendi)
Gezi ve Tatil

BUCA GÖLET

Ýçinde bir çok cafe, restoran, ayrýca tiyatro ve konser salonu bulunduran, yapay bir gölün etrafýna kurulmuþ eðlence-dinlence merkezi....

(19681 kez görüntülendi)
TURİZM

TRUE STORY

TRUE STORY TÜM GÖRKEMİYLE KARŞINIZDA... ...

(8971 kez görüntülendi)
TURİZM

TUROB

TUROB, 1971 yýlýnda Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneði ( T.O.D) adýyla ve 13 kiþi ile kurulmuþtur.1983 yýlýna kadar faaliyet gösteren bu Dernek Dernekler Kanunu'nun deðiþmesi üzerine Turistik Otelciler , Ýþletmeciler ve Yatýr...

(3457 kez görüntülendi)
TURİZM

GUANTENAMERA EMİTT 2011

Guantánamo, Küba'nýn güneydoðusunda il. Kuzeydoðuda Atlas Okyanusu, güneydoðuda Rüzgarüstü Boðazý, batýda Santiago de Cuba, kuzeybatýda da Holguín illeriyle, çevrilidir. 1976'ya deðin Oriente ilinin bir parçasýydý. Küba'nýn ka...

(2383 kez görüntülendi)
TURİZM

İZMİR KORDON GENEL GÖRÜNÜM

Konak Meydaný ile Alsancak arasýnda deniz boyunca insanlarýn keyifle yürüyüþ yapabilecekleri Kordon Ýzmir'in en önemli özelliklerinden biridir. Özellikle, hafta sonlarý ve akþamlarý faytonlarla yapýlan gezilerin keyfini hayatýnýz boy...

(136397 kez görüntülendi)
Emitt 2011

ADIGEYA RUSSIAN FEDERATION

Adigeya veya Adige Cumhuriyeti (Adigece: Адыгэ Республик). Kuzey Kafkasya’da, Rusya Federasyonu içinde federe cumhuriyet. Kafkas Daðlarýnýn kuzeyinde, Krasn...

(3702 kez görüntülendi)
Yerel Yönetimler

T.C. TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL EMİTT 2011

Kültür, bir toplumu diðer toplumlardan farklý kýlan, geçmiþten beri deðiþerek devam eden, kendine özgü, sanatý, inançlarý, örf ve adetleri, anlayýþ ve davranýþlarý ile onun kimliðini oluþturan yaþayýþ ve düþünüþ tarzýd...

(3578 kez görüntülendi)
Emitt 2011

MİKA TUR EMİTT 2011

1997 yılında kurulan "Mika Tur Seyehat Acenteliği ve Turizm A.Ş." Türk turizminde birçok ilkelere imza atmıştır. Grubumuz bünyesinde bulunan "Waterfall Tour" yabancı turistlere, "Mika Tur" ise Türk turistlere bireysel hizmetlerden kitle t...

(20 kez görüntülendi)