Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 116 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

TURİZM

BULGARİSTAN EMİTT 2011 FUAR STAND

Bulgaristan (Bulgarca: България, Býlgariya), Balkanlar'da yer alan ülke. Batýda Sýrbistan ve Makedonya, doðuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoðuda Türkiye ile çevrilidir...

(4164 kez görüntülendi)
TURİZM

TANAY TURİZM OTEL EKİP. - 2011 EMİTT FUAR STANDI

My experience in hoteliery started in 1974. Ten years of experience at the Hilton International Hotel, Istanbul, provided me with invaluable insight into the hotel industry system meaning I can share the same point of view as a hotel manager, a hotel...

(4367 kez görüntülendi)
TURİZM

DUBAİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Dubai (Arapça: دبيّ), Arap Yarýmadasý'ndaki yedi tane Birleþik Arap Emirlikleri emirliðinden biri. Bazen kendi emirliðinden Dubai Kenti olarak ayýrt edilir. 1960'larda yalnýzca balýkçý kenti olan Dubai, 1990'la...

(4266 kez görüntülendi)
TURİZM

EKVADOR EMİTT 2011 FUAR STAND

Ekvador, Güney Amerika'da temsili demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyde Kolombiya, doðu ve güneyde Peru ile komþudur ve batýsýnda Büyük Okyanus vardýr. Anakaradan 965 kilometre batýda, Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adal...

(2810 kez görüntülendi)
TURİZM

FAS EMİTT 2011 FUAR STAND

Fas (Berberi dilleri: Amerruk / Murakuc; Arapça: المغرب / El Maðrip) Kuzey Afrika'da bir Arap ülkesidir. Baþkenti Rabat'týr. Fas'ýn komþularý Batý Sahra ve Cezayir'dir, Ýspanya ile arasýnda Cebelitarýk ...

(3316 kez görüntülendi)
TURİZM

FİLİSTİN EMİTT 2011 FUAR STAND

Filistin (Ýbranice: פלשתינה, Yunanca: Παλαιστίνη, Arapça: فلسطين), Doðu Akdeniz'de ve Orta Doðu'da, Ýsrail topraklar...

(2642 kez görüntülendi)
TURİZM

PRONTO TOUR - EMİTT STAND

Yurtdýþý tur satýþlarý bazýnda sektörün lider kuruluþu Prontotour’un 10-13 Þubat 2011'de gerçekleþen Emitt fuarýnda katýlýmcý standýnda fuar boyunca çok yoðun ilgi vardý. Ýspanyol sanatçý Rafael ve ekibinin Prontotour st...

(3448 kez görüntülendi)
TURİZM

JAPONYA EMİTT 2011 FUAR STAND

Japonya (Japonca: 日本, Nihon ya da Nippon, resmî adý 日本国, Nihon-koku ya da FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Bu ses hak" Nippon-koku (yardým·bilgi)) Doðu Asya'da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Çi...

(4881 kez görüntülendi)
TURİZM

KORE EMİTT 2011 FUAR STAND

Kore'nin ilk krallýðýnýn (Gojoseon = Eski Joseon) M.Ö. 2333 yýlýnda Dangun Wanggeom (ya da Tan'gun Wanggŏm; Korece: 단군왕검, Hanja: 檀君王儉) tarafýndan kurulduðu ve onun ardýndan Çin'i...

(3340 kez görüntülendi)
TURİZM

KUZEY KIBRIS EMİTT 2011 FUAR STAND

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ya da Kuzey Kýbrýs, Akdeniz'de bulunan en büyük üçüncü ada ve Anadolu yarýmadasýnýn 65 km güneyindeki Kýbrýs adasýnýn kuzey kýsmýnda yer alan baðýmsýz devlet. Baðýmsýzlýðý Türkiye Cu...

(3323 kez görüntülendi)
TURİZM

YEŞİL DALYAN TURİZM - EMİTT 2011 FUAR STAND

Turizmde sektör öğrenci buluşmasıMuğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafından Atatürk Kültür Merkezinde “Turizmde Okul Sektör Buluşması” düzenlendi. Bu yıl 4’üncüsü etkinliğe 1...

(4838 kez görüntülendi)
TURİZM

TURKUAZ MEDYA - 2011 EMİTT FUARI STANDI

Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayýncýlýk A.Þ., Çalýk Holding'e baðlý ve medya sektöründe faaliyet gösteren þirketdir....

(4585 kez görüntülendi)