Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 116 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

TURİZM

TUNUS EMİTT 2011 FUAR STAND

Tunus Cumhuriyeti (Arapça:الجمهورية التونسية) kýsaca Tunus (Arapça:تونس).Kuzey Afrika'da, Akdeniz'e kýyýsý olan bir Ar...

(3146 kez görüntülendi)
TURİZM

ÜRDÜN EMİTT 2011 FUAR STAND

Ürdün (Ürdünlü :Il-Memleké'l Ürdüniyyé'l Haþimiyyé) ya da resmi adýyla Ürdün Haþimi Krallýðý Ortadoðu'da bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, kuzey doðusunda Irak, güneyinde ve doðusunda Suudi Arabistan, batýsýnda Ýsrail ve...

(2769 kez görüntülendi)
TURİZM

ADANA EMİTT 2011 FUAR STAND

Bu madde Adana ilinin merkez ilçesi olan Adana kentine iliþkindir. Baþlýðýn diðer anlamlarý için Adana (anlam ayrýmý) sayfasýna bakýnýz.Adana 2.025.115 nüfusuyla Türkiye'nin, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Bursa'dan sonraki 5. büyük k...

(4707 kez görüntülendi)
TURİZM

ADIYAMAN VALİLİĞİ İKTM EMİTT STANDI

1841 yýlýnda Adýyaman þehrinin ilçe merkezi iken, Vali adýna görev yapan bir memur yani Kaymakam tarafýndan yönetilmeye baþlanmýþtýr. 1849 yýlýnda sancak haline getirilerek Diyarbakýr’a baðlanmýþtýr. Bu tarihten itibaren Besni,...

(6096 kez görüntülendi)
TURİZM

AFYONKARAHİSAR VALİLİGİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Ege Bölgesi'nin Ýç Batý Anadolu bölümünde yer alan Afyon ili, coðrafi konum itibariyle Marmara ve Ýç Anadolu bölgelerini Ege ve Akdeniz bölgelerine baðlayan bir geçit, bir eþik durumunda olmasý nedeniyle tarih boyunca doðu ile batý,...

(3825 kez görüntülendi)
TURİZM

ALANYA EMİTT 2011 FUAR STAND

Alanya, Antalya iline baðlý ilçedir. Antalya'ya 140 km uzaklýktadýr. Akdeniz'in en uzun sahiline sahip olan ALANYA, dünyaca ünlü plajlarý ve doðal güzellikleriye 12 ay boyunca yerli ve özellikle yabancý turistlerin gözde turizm yerid...

(3335 kez görüntülendi)
TURİZM

AMASYA EMİTT 2011 FUAR STAND

Amasya ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Merkezi Amasya'dýr. Merkez ilçe ile birlikte 7 ilçe, bunlara baðlý 23 belde ve 348 köyü vardýr. Amasya'nýn bilinen ilk adý "Amaseia"'dýr. Bu isim dünyanýn ...

(4231 kez görüntülendi)
TURİZM

ANKARA EMİTT 2011 FUAR STAND

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkenti, Ankara ilinin merkezi olan þehir, Türkiye'nin en kalabalýk ikinci, dünyanýn ise en kalabalýk otuz sekizinci kentidir. Topraklarýnýn büyük bölümü Ýç Anadolu Bölgesi'nin Yukarý Sakarya bölü...

(3849 kez görüntülendi)
TURİZM

ANTALYA EMİTT 2011 FUAR STAND

Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya þehrinin ayný ismi taþýyan merkez ilçesidir. Antalya, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doðasý, palmiyelerle sýralanmýþ bulvarlarý, geleneksel mimarisini korumuþ merkez...

(3721 kez görüntülendi)
TURİZM

ARTVİN VALİLİGİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Göçebe yaþam tarzýný benimseyen biz Türklerin atalarý yazýlý edebiyat yerine sözlü edebiyat geliþtirdikleri için, günümüzde Artvin’in tarih öncesi dönemlerine ait bilgileri Ýran ve Bizans kaynaklarý yada Erzurum ya da Kars’a d...

(4112 kez görüntülendi)
TURİZM

VAROL TEKSTİL EMİTT İSTANBUL 2011

Ev tekstili sektöründe 1969 yılından beri faaliyet gösteren Varol Tekstil 2007 yılından itibaren otel tekstili ve banyo tekstili sektörüne de girmiştir. Tekstilin ve havlunun başkenti Denizli’de bulunan firmamız; sektörde ithal ür...

(6946 kez görüntülendi)