CEMİL MERİÇ BİLGİNEVİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Istanbul | Sanal Tur | Mekan360.com
Cemevi DİNİ MEKANLAR

CEMİL MERİÇ BİLGİNEVİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL

Hakkımızda

Çocukların İkinci Evi
Cemil Meriç Bilgievi, öğrencilerimizin, bilgi çağında gelişen teknolojinin tüm nimetlerinden gereğince yararlanarak kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla kuruldu. Bilgisayardan etüt sınıflarına, hızlı internet bağlantısından çeşitli kurslar ve sosyal kulüplere kadar tam donanımlı bilgilevlerinin üçüncüsü olan Cemil Meriç Bilgievi, öğrencilerimizin hem okul derslerine yardımcı olacak hem de çeşitli kültürel-sosyal aktivitelerle bireysel gelişimini tamamlamış özgüveni yüksek birayler olarak yetişmelerine büyük katkı sağlayacak.


Kimler Nasıl Faydalanabilir?

Bilgievindeki faaliyetler, daha çok 8-14 yaş çocuk ve gençlere yönetliktir.

Bilgievine öğrencilerin velisiyle gelmesi gerekmektedir. Ayrıca bilgievine giriş ve çıkışlar tamamen velinin sorumluluğundadır.

Öğrencilerin bilgievinden istifade edebilmeleri için üye olmaları gerekmektedir.

Üyelik için istenen belgeler şöyledir:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 •Öğrenci Belgesi

 • Velisinden Muvafakatname (Kayıt Formu)

 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Öğrencilerimiz sunulan hizmetlerden tüm hizmetlerden ÜCRETSİZ olarak faydalanmaktadır.

 

Bilgievi'nde Yer Alan Faaliyetler Nelerdir?
Sosyal ve kültürel birçok aktivitenin gerçekleştirildiği Cemil Meriç Bilgievi'nde ağırlıklı olarak tiyatro gibi sahne sanatları ile gitar, keman, bağlama, satranç, izcilik, resim, ebru, bilgisayar ve ney dersleri, profesyonel eğitimciler tarafından verilmektedir.

Kütüphane

Cemil Meriç Bilgievi'nde öğrencilerin yapacakları araştırma, ders hazırlığı, ödev ve diğer benzeri çalışmalar için en büyük kaynaklarından biri de zengin bir dokümantasyona sahip olan kütüphanedir. Kitap okumayı seven, çeşitli konularda bilgi edinmek, merak ettikleri konular hakkında araştırma yapmak isteyenler için kütüphane haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. İsteyen öğrenciler kütüphane içinde kitap okuyabilirken isteyenler de ödünç kitap alabiliyorlar. Romanlar, hikâyeler, eğitim destek kitapları, ansiklopediler ve çeşitli eğitsel ve edebi içerikli kitapların bulunduğu kütüphanede öğrenciler için ödüllü kitap okuma yarışmaları ve bezeri sosyal aktiviteler de düzenleniyor.

Bilgisayar Laboratuvarı

Öğrencilerin okul dersleriyle ilgili araştırma yapmak, ödev hazırlamak ya da merk ettikleri konular hakkında bilgi sahibi olmak için yararlandıkları bilgisayar laboratuvarı, ihtiyaca cevap verebilecek sayıda gelişmiş bilgisayarlarla donatıldı. Yüksek hızlı internet bağlantısının da öğrencilerin kullanımına sunulduğu laboratuvarda, gerekli güvenlik altyapısı ile desteklenmiş internet bağlantısı da mevcut. Laboratuvarda ayrıca öğrencilerin yapacakları tüm çalışmalarda destek alabilecekleri rehber eğitmenler görev yapıyor. Ödev ve araştırmaları için gereken kağıt çıktıları yazıcıdan ücretsiz olarak alma imkanı olan öğrenciler, laboratuvarda görevli eğitmenlerin denetiminde bilgisayar oyunları oyanabiliyorlar.

Kulüplerimiz

• Gezi Kulübü: Yaşadığımız kent başta olmak üzere ülkemizin tüm tarihi, kültürel ve coğrafik değerlerini tanıma imkanı sunan Gezi Kulübü'yle öğrencilerimiz, hem yeni yerler görmenin keyfini yaşıyor hem de bu eşsiz kültürel değerlerimize sahip çıkma bilinci kazanıyorlar. Kulüp faaliyetleri kapsamında, İstanbul'da bulunanMiniatürk, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Darıca Hayvanat Bahçesi, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, 1453 Panorama Fetih Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesigibi önemli merkezlere geziler düzenleniyor. Gezi Kulübü'nde ayrıca çeşitli piknik organizasyonları da yapılıyor.

• Okuma Kulübü: Dünyayı daha iyi tanımak, insanlığın bugüne kadar yeryüzünde ürettiği tüm maddi-manevi değerlerle farklı kültür ve medeniyetler hakkında bilgi sahibi olmak için en iyi araç kitaptır. Okuma Kulübü, romandan şiire, anı ve biyografilerden aksiklopedik kaynaklara kadar zengin içerikli kitaplığıyla dünyayı tanımak isteyen öğrencileri için geniş bir arşiv sunuyor. Kulüp çalışmalarına katılan öğrenciler hem güzel Türkçemizin hem de dünya edebiyatının önemli eserlerini okuyor, genel kültür ve bilgilerini artırıyorlar.


• Satranç Kulübü: Hızlı ve stratejik düşünme, bir olayı farklı boyutlarıyla algılayıp yorumlayabilme becerilerini artırarak zihin gelişimine büyük katkı yapan en etkili zeka oyunlarının başında satranç gelir. Tm dünyada yüzyıllardır oynanan Satranç sporunun temel kuralları ve stratejik oyun planları, uzman eğitmenler tarafından anlatılıyor. Ders dışı zamanlarını da satrançla değerlendirme imkanı olan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken zihin yeteklerini de geliştiriyorlar.


• İzcilik Kulübü: Çocuklar ve gençlerin ruh ve beden gelişimlerini, disiplinli ve geniş kapsamlı çalışmalarla geliştiren izcilik, onlara yaşam boyu faydalanacakları temel bilgi ve becerileri genç yaşlarda kazandıran önemli bir uğraş. Cemil Meriç Bilgievi İzcilik Kulübü'nde öğrenciler doğayu ve karşılarına çıkabilecek engelleri tanıma ve bunları aşma konusunda eğitim alırken aslında hayatın zorluklarıyla mücadele etmeyi de öğreniyorlar. Uygulamalı derslerle öğrenciler dayanıklılık, cesaret, acil durumlar karşısında kontrollü olma, takım ve arkadaşlık ruhu kazanma gibi önemli yetenekler ediniyorlar. İzcilik Kulübü öğrencileri ayrıca, Bilgievi'nde gördükleri dersler ve aldıkları izcilik eğitimini, Başakşehir Belediye'nin her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları etkinliği kapsamında Şamlar Mesire Ormanı'nda hayata geçirme fırsatı da buluyorlar.

Kurslarımız

• Müzik Kursu: Profesyonel müzik eğitmenleri eşliğinde temel nota bilgisi eğitimi alan öğrencilere, ilgi duydukları enstrümanları tanıma ve kullanabilme becerilerinin kazandırılmaya çalışıldığı Müzik Kursu'nda Keman, Gitar, Bağlama ve Ney dersleri veriliyor. Müziğe olan ilgilerini genç yaşlarda somutlaştıran ve bu yönde profesyonel destek alan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte boş zamanlarını bu keyifli uğraşın yaşattığı neşeyle geçirirlerken ileriki yaşlarda daha da profesyonelce çalışma konusunda önemli bir birikime de sahip oluyorlar. Bilgievinde ayrıca öğrencilerden oluşan bir koro da müzik öğretmenleri eşliğinde çalışmalar yapıyor.

• Bilgievi Korosu: İnsan sesi en etkin müzik aracıdır. Müzik, söz ile birleştiğinde insan sesinin etkisi daha da artar; dinleyenleri herhangi bir çalgıdan daha çok etkiler. Koroda şarkı söylemenin sayılamayacak kadar çok yararı vardır. Bir koro topluluğunda şarkı söylemek, koroda şarkı söyleyen her kişide, bir aidiyet duygusu ortaya çıkartır, kişilik gelişimine yardımcı olur. Bu düşünceden yola çıkarak Cemil Meriç Bilgievi olarak Koro Çalışması yapılmaya karar verilmiştir. Böylece çocuklarımız kendi sesini sevecek, müzik bilgisi artacak ve sanata bakış açısı değişecektir.

• Bilgisayar Kursu: Bilgisayar, yaşadığımız çağda artık vazgeçilmez hale gelen temel bir çalışma aracıdır. Kursta öğrencilere bilgisayar kullanımına dair genel eğitimin yanı sıra en çok kullanılan programlar arasında bulunan ofis programları ve merak duyulan diğer bilgi-işlem başlıklarında eğitimler veriliyor. Kursta ayrıca yine önemli bir bilgi ve iletişim mevrası haline gelen interneti güvenli ve etkili kullanım konusunda da pratik bilgiler aktarılıyor.

• Tiyatro Kursu: Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği çalışmalardan biri olan Tiyatro kursunda, oyunculuğun temellerinden olan vücut dili ve sesin doğru kullanımı, tiyatro ve sanat tarihi, diksiyon ve doğalama çalışmaları yapılıyor. Tiyatro ve bezeri gösteri sanatlarına ilgi duyan öğrencilere, yeteneklerini geliştirebilme fırsatı sunan faaliyetlerde, kursa katılan öğrencilerle oluşturulan grup çeşitli oyunları sahnelemek üzere çalışıyorlar.

• Ebru Kursu: Geleneksel Türk El Sanatları içerisinde özel bir yere sahip olan ebru, Türk Kültüründeki süsleme anlayışının, güzellik, estetik ve zarafetin bir simgesidir. Ebru, tekne içinde oluşturulan o uçsuz bucaksız dünyanın, sonsuz renk kombinasyonları ile kağıda aktarılarak ölümsüzleştirildiği bir abide gibidir. Ebru kursunda öğrencilerin dersleri dışında sanat faaliyetleriyle uğraşarak dinlenmeleri, kendilerine olan güvenlerinin kazandırılması ve kendilerini daha iyi ifade etmeleri hedeflenmektedir.

• Resim Kursu: Resim hiç şüphesiz sanatın temel branşlarından birisidir. Çocuklar için oluşturuduğumuz Resim Kursundaki amacımız, insan yaşamında kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı çocukluk yaşlarında; el becerileri ve çok yönlü yeteneklerinin uzman rehberler eşliğinde yetkinleştirilmesi, iç zenginlik ve hayal dünyalarının resim ve sanat programı çerçevesinde renk ve çizgiyle buluşturulması, ruhsal gelişimlerine katkıda bulunarak, topluma ve yaşadıkları çevreye saygılı, uyumlu ve mutlu bireyler olarak yetiştirebilmektir.

Çok Amaçlı Salon
Cemil Meriç Bilgievi'nde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerin sergilenmesi yanında; öğrencilerin konser ya da film izleyebilecekleri, çeşitli seminer ve konferansların yapılabileceği çok amaçlı bir salon bulunuyor. Salonda, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden öğretim üyeleri ya da farklı konu başlıklarında alanlarında uzman isimlerin katılacağı söyleşi ve benzeri etkinlikler de yıl içinde düzenlenebiliyor. Bu çalışmalarda etkinliklere katılan konuşmacılar, doğru meslek seçimi, kariyer hedefi, elde ettikleri başarıların nedenlerini anlatarak öğrencilere hayatlarında yapacakları tercihler konusunda aydınlatıcı bilgiler sunuyor, yaşamlarına doğru bir yön çizebilme konusunda kendi deneyimlerini aktarıyorlar.

Etiketler

teknoloji bilgisayar egitim sanat kutuphane faaliyetler etkinlik destek yardımlaşma

Görüşler (0)

Yorum Ekle