MESİRE & DOĞA Şehir Parkları

DENİZLİ TAVAS ŞEHİTLER PARKI

Hakkımızda

MİLLİ MÜCADELEDE TAVAS 22 Mart 1919 da İzmir'de toplanan kongreye müftü Ahmet Hulusi efendi başkanlığında diğer kazaların yanı sıra Tavas'tan şu üyeler katılmıştır. Müftü Cennetzade Tahir Efendi, Belediye Başkanı Gerdekzade Hacı İsmail bey, Katırcızade Abdullah efendi, Şeyh Alizade Mehmet Kemaleddin efendi. 29 mayıs.1919 da Tavas'ta Müdafaai Hukuk Cemiyeti Kurulmuştur. Tavas heyet_i milliyesi'nin 5.7.1919 tarihinde ilk yardımı olan 4400 kilo buğday, 166 kilo arpa, Usturoğlu Ahmet gözetiminde 51 hayvana yüklenerek bir irsaliye ile Denizli'ye gönderilmiştir. Ayrıca Tavas Kazası 18.8.1919 tarihine kadar Kuvayi Milliye'ye 6300 kuruş para ve 1.448.480 kuruş tutarında mal yardımında bulundu. Köşk, Aydın ve havalisi Kuvayi Milliye komutanı Hacı Şükrü beyin 4.Ağustos.1919 da Denizli, Acıpayam, Çal, Honaz'la beraber Tavas heyeti milliyesine çektiği telgrafta şöyle denilmektedir. '' Cephede çarpışan mücahitlerimize çete denmekte, bu tabir dost ve düşmanlarımız üzerinde kötü etki yapmaktadır. Din ve memleket uğruna fedakarlık edenlerin namını Kuran'dan alarak mücahidin denmesi kararlaştırılmıştır.'' Ayrıca bundan sonraki yazışmalarda buna riayet edilmesi önemle hatırlatılmıştır. Denizli'nim 12.07.1919 da Heyet_i Milliye adıyla yeniden teşkilatlanmasından sonra Tavas Müdafaa_i Hukuk cemiyeti'de isim değiştirerek Tavas Heyet_i Milliyesi adını aldı. Bu arada devam eden İstiklal Harbine pek çok gönüllünün katıldığı da bilinmektedir. Hatta Denizli cezaevindeki mahkumlar adına Yarengümeli Hurşit'in 23.mart.1920 de çektiği telgraf metni şöyledir. '' Denizli cezaevinde işledikleri suçların cezasını çekmekte olan biz mahkumlar memleketimiz için cephelere gidip canımızı feda etmek istiyoruz.Kalan suçlarımızın savaştan sonra infaz edilmek üzere tecil edilerek askerliğe elverişli olanlarımızın savaş cephesine gönderilmemizin vatanın selamati namına istida ve istirham eyleriz.'' Yunan kuvvetleri 3.temmuz günü Aydın'a saldırdığında, Umurlu cephesine ilk gidenler arasında Köpekçi Nuri Efe ve öğretmen Mehmet Ali beyin idaresindeki müfrezeler olmuştur. Tavas'tan gidenler Yıldırım Bölügü'nü oluşturmuş ve 95 kişiden oluşmştur. Köpekçi Nuri Efe komutasındaki Tavas Gönüllüleri Boz Ahmetoğlu, Mehmet Çavuş, Hacı Bilaloğlu Sadık ve İstanbulluoğlu İsmail'i şehit vermelerine rağmen 17 temmuz günü Serçe köyüne saldıran Yunanlıları durdurdular. Kurtuluş Savaşında İlçemiz düşman istilası görmemiştir.Milli Mücadeleye Milis Kuvveti olarak gönderdiği efelerle katılmıştır Yunan işgalini protesto için 16.05.1919 da Tavas'ta bir miting düzenlenmiştir. Denizli merkezinde 15.05.1919 da düzenlenen mitingten sonraki 2. miting budur.

Etiketler

şehit park denizli parklar

Görüşler ()

Yorum Ekle