HACI ALİ PAŞA CAMİ YALOVA ARMUTLU Yalova | Sanal Tur | Mekan360.com
Cami DİNİ MEKANLAR

HACI ALİ PAŞA CAMİ YALOVA

Görüntülenme - 5978 Yorum Ekle

Hakkımızda

Yalova ili Armutlu ilçe merkezinde bulunan bu caminin yapım kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ve banisi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda bu caminin Orhan Gazi döneminde yapıldığı belirtilse de bunu doğrulayacak mimari bir kalıntıya rastlanmamaktadır. Bugünkü mimari üslubundan XIX. yüzyılda yapıldığı sanılan bu cami geç dönemde yapılan onarımlarla özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir.

Cami moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. XX. yüzyılın ikinci yarısında bütünü ile restore edilmiş ve bu restorasyon sırasında eski izleri yok edilmiştir. Yalnızca eski yapıya ait minare kaidesi çatı hizasına kadar ayakta durmaktadır. İbadet mekânı altlı üstlü her kenarda ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. Bunlardan alt sıradakiler dikdörtgen söveli, üst sıradakiler ise alçı şebekelidir. Mihrap ve minberinin herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.

İbadet mekânının üzerini örten tavan ahşap direklerle desteklenmiştir. Caminin içerisinde yeni yapılan bezemeler sanat tarihinden hiçbir özellik taşımamaktadır.

Yakın tarihlerde bu minarenin önüne yeni bir minare yapılmıştır. Son onarım sırasında caminin önüne ahşap çatılı iki katlı son cemaat yeri ve meşruta eklenmiştir. İbadet mekânını örten çatı ile öndeki yapının çatısı birbirleri ile uyum sağlayamamış ve kod farkı meydana getirmiştir.

Etiketler

hacı ali paşa cami armutlu yalova dini mekan gezi 360 vr sanaltur sanal tur viar turkey video virtual tour turkey mekan360 mekan

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Alparslan Demirci

Tarihi Camiiler Bir Başka Güzel...

2 yıl önce

Ali Türkmen

1 yıl önce

Murat Solmaz

2 yıl önce

Ercan Bostanci

3 yıl önce

Kadir Emre Aktaş

3 yıl önce

Yorum Ekle

Sokak Görünümü