Hakkımızda

AMACIMIZ
İnsana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıyı arttırmak.
HEDEFİMİZ
Güvenli tesis ve ekipmanlarla insan sağlığını güvenli kılıp, minimum doğal kaynak kullanımı ile çevreyi korumak.
Bu Hedefe Ulaşmak İçin Benimsediğimiz İlkeler
İşyerimizde çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek, üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek çevresel etki için, güncel ISG ve ÇYS mevzuatlarına ve diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve koruyucu ekipmanları bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı,
İşyerimizde iş kazası, meslek hastalığı ve çevresel etki doğurabilecek durum ve hareketleri, olası riskleri, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
Hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmayı,
Sıfır iş kazası ve sürdürülebilir çevre için uygun teknolojileri kullanmayı,
Çalışanlarımızın iş güvenliği, sağlığı ve çevre konularında eğitmeyi ve bilinçlenmelerini sağlamayı,
Global gelişimi göz önüne alarak, gelecekte karşılaşabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz her ülkede, kalite, güvenlik ve performans gerekliliklerine ait tüm kanun ve standartlara uymak
Müşteri memnuniyetini tutkuyla sürdürmek, sürekli geliştirmek için, müşteri ve tedarikçilerimizle uzun dönemli bağlılık oluşturmak
İnci İmalat Sistemi Kalite Yönetimi prensibiyle süreçlerimizi sürekli yalınlaştırmak ve iyileştirmek
Sorunların kök nedenlerine ulaşmak, proaktif ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla tüm tesislerde Hızlı Cevap Kalite Kontrol(QRQC) uygulamalarını yaygınlaştırmak
Tasarımda kalite felsefesiyle ürün güvenilirliğini ve performansını sürdürülebilir kılmak
Kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanmak, yaptığımız her işe yeni bir değer katmak
Kalite politikamıza uygun tedarikçiler ile çalışmak ve sürekli gelişimlerine yardımcı olmak
Tüm çalışanlarımızın kalite ve çevre konularında bilinçlenmelerini sağlamak ve bu yolda sağlanan deneyimleri şirket hafızası haline getirmek
Tedarik zincirinin bütününü ve çevreyi, olası risklerden korumak

Etiketler

inci-akü akü

Görüşler ()

Yorum Ekle