NECİP PAŞA KONAĞI ( MADAM HETTIE HOUSE ) MERKEZ Çanakkale | Sanal Tur | Mekan360.com
Warning: sort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/mekan360.com/httpdocs/detail.php on line 120 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mekan360.com/httpdocs/detail.php on line 121

NECİP PAŞA KONAĞI ( MADAM HETTIE HOUSE )

Hakkımızda

Bugün İlimiz halkına Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet veren bu konak yazışmalarda ve halkımız arasında Eski İngiliz Konağı, Madam Hettie’nin evi, Necip Paşa Köşkü olarak anılmaktadır. Konağın Müdürlüğümüze tahsisinden sonra tapu kayıtları araştırılarak 1300(1884) yılına kadar inilmiş ve Osmanlılar dönemi Bahrisefit Boğazı Topçu Livası Necip Paşa’ya ait olduğu ortaya çıkarılmıştır.
    Konağın Necip Paşa’ya ait olduğu kesinlik kazanınca İlimiz efradına yönelttiğimiz sorular üzerine; Necip Paşa ve ailesinin çok iyi tanındığı, Paşa’nın yardımsever, dinine düşkün ve çok zengin olduğu, adıyla anılan ve konakla cadde üzerinde bulunan Necip Paşa Camii’ni de kendisinin yaptırdığı zenginliğine rağmen evinin nerede olduğunun bilinmediği öğrenilmiştir.
    Bugün Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerindeki bu konağın kesin yapılış tarihi tapu kayıtlarında da belirli olmamasına rağmen, mimari üslubundan 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına tekabül eden yıllar arasında yapıldığını anlıyoruz. Avrupa’dan yayılan, mimaride kısa bir süre etkili olan ve antik dönem izleri taşıyan bu üslup, Anadolu’ya pek yayılmadığından bu konakta mimari görünümünden dolayı İngilizlere mal edilmiş olabileceği gibi uzun süre İngiliz tebaasından kişilerin elinde kalması nedeniyle de İngiliz Konağı olarak anılmış, son yıllarda da tarihimizin önemli bir yeri olan Çanakkale Savaşları Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa’ya ithaf edilerek yıkılmaktan kurtarılmıştır.
    Tapu kayıtlarından ise konak arazisinin ilk tapu yoklamasının 1300 yılında yapıldığını öğreniyoruz. Bu tarihte arazi Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesidir, “vakıf tarla” olarak görülmektedir. Aynı yıl tarla iki hisseye ayrılmış ve bir hissesi Osman Efendi kızı Habibe Hanıma verilmiştir. Bu tarla üzerinde ise bir “babhane” kayıtlı ise de ileriki tarihlerde yapılan tapu kayıtlarında tarla üzerinde bulunan evin muhteviyatından geniş bir şekilde bahsedildiği, ayrıca Bahrisefit Boğazı Topçu Livası Necip Paşa ve eşi Osman Efendi kızı Habibe Hanım’ın 12 Temmuz 1311 tarihli kayıtlara göre tarla üzerinde eve yaptırmak için Padişah İradesini almalarından dolayı 1300 yılındaki evin tek katlı bir bağ evi olduğunu düşünebiliriz.

Etiketler

egitim piyano sanat-galerisi resim hobi yetenek

Görüşler ()

Yorum Ekle