SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI - EMİTT STAND SAFRANBOLU Karabük | Sanal Tur | Mekan360.com

Hakkımızda

Birinci Başkan : Kilecizade Rifat Bey, İkinci Başkan :Cebecizade Hafız Efendi, Birinci Yardım :Hacıbakizade Şükrü Efendi, İkinci Yardımcı : Akıllızade Hakkı Efendi, Üye : Değirmencizade Mehmet Fuat Efendi, Binbaşızade Refik Bey, Araphacızade Hamdi Efendi, Çizmecizade Mehmet Nami Efendi, Dedezade Rifat Efendi, Celilzade İsmail Efendi, Kuburzade Hacı Kamil Efendi, Asmazzade Mehmet Hilmi Efendi.
Kasabamız Ticater Odası 15 Şubat sene 1322 ( 1906 ) tarihinde kurulmuş ise de arada birkaç yıllar faaliyetini durdurmuş bir halde kalmış ve 1 Mayıs sene 1322 (1916 ) tarihinde yeniden seçimler yapılarak bugüne kadar devam etmekte bulunmuştur.Halen yedek akçesi elli küsur bin kuruştur.

Etiketler

safranbolu ticaret sanayi

Görüşler ()

Yorum Ekle