TARİHİ MEKANLAR

ŞERBETİN HANI EĞİL DİYARBAKIR

Görüntülenme - 14134 Yorum Ekle

Hakkımızda

Osmanlılara bağlı bir beylik olan Eğil Beyleri döneminde önemli ticaret yolları üzerinde yer alan yerleşim yerlerinden biri de Şerbetin Köyü (Kalkan Köyü)’dür. Şerbetin Köyü, Diyarbakır’dan çıkıp Dicle ve Harput üzerinden kuzeye devam eden kervanların önemli bir konaklama merkezidir. Şerbetin Hanı,  Murat Bey tarafından 1561-1562 yılları arasında inşa edilmiştir. Hanın taç kapısını örten kemerin üstünde, Osmanlıca bir inşa kitabesi mevcut olup, hanın yolcuların mutluluk içinde konaklamaları için inşa edildiği belirtilmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde “Şerbettin, iki yüz haneli, bir camili, bir büyük hanlı, az miktarda dükkânlı bir kasabacıktır. Eski bir tekkesi var. İmaretin yemeği gelip geçene boldur…” demek suretiyle han ve diğer yapılarla ilgili bilgi vermektedir.

Etiketler

konaklama kemer ticaret-yolu kalkan koy han dinlenme tesis

Görüşler ()

Yorum Ekle