ŞIH ZÜLFO CAMİİ ADANA SEYHAN Adana | Sanal Tur | Mekan360.com
Cami DİNİ MEKANLAR

ŞIH ZÜLFO CAMİİ ADANA

Hakkımızda

Küçük tek kubbeli mescitlerden diğeri de Adana'nın Hürriyet Mahallesi Depo Caddesinde yer alan Şeyh Zilfo (Zülfa) Mescididir. Halen torunları hayatta bulunan mescidin banisi Şeyh Zülfo, Mescidi 1298 H. (1881) tarihinde yaptırmıştır. Eserin kitabesinde, Şeyh Zilfo’nun aynı zamanda  Rufai  tarikatına mensup olduğu  yazılıdır. Kitabesinde Hanikah(Tarikat merkezi) olarak geçen mescid, gayet küçük ölçüde ve kare plan üzerine yapılmıştır. Kesme taştan olan beden duvarlarını, kirpi saçaklı küçük bir kubbe örtmekte olup, kubbe intikali köşe trompları ile sağlanmaktadır. Mescidin Kuzey cephesinde iki paye ve iki sütunun taşıdığı üç kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır.

Mütevazi mihrabı beş kenarlı niş halinde olup niş kavsarası mukarnaslarla süslenmiştir. Mekanı örten kubbe, pandantiflerle (aslan göğüsleriyle) sekiz kemerin üzerinde bulunmaktadır. Beden duvarlarından kubbeye, köşelerdeki tromplarla geçilir. Kubbe kasnağını taşıyan kemerlerin üzerlerinde mukarnas benzeri işlemeler bulunmaktadır.

Etiketler

sih zulfo camii dini mekan alan ibadet yeri mekan360 sanalturi mekan 360 sanal tur

Görüşler ()

Yorum Ekle